×

Sirkulær økonomi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sirkulær økonomi

Stor tunnel ut mot havet bygd av NTNU

Dette er et 2-årig Erasmus Mundus-program med fokus på overgangen til et ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. 

Programmet er internasjonalt og undervises på engelsk.

Besøk programmets engelske nettsider →