Circular Economy

Circular Economy

Master of Science in Circular Economy

En person i Talerøret på Ladestien i Trondheim. Foto: Francesco Battistelli/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkEngelsk
 • Søknadsfrist
MSCE, Thu Dec 07 18:43:39 CET 2023 | M2
Dette studieprogrammet har ikke opptak i 2023.

Masterprogrammet i Circular Economy (sirkulær økonomi) er et samarbeid mellom universiteter fra tre kontinenter og syv land. I løpet av mastergraden er du minst ett semester (30 studiepoeng) ved to EU-partner universitet.

Universitetene som er med i Erasmus Mundus Master’s Degree i Circular Economy er:

 • University of Graz
 • Chalmers University of Technology
 • Delft University of Technology
 • Leiden University
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Curtin University
 • Tsinghua University
 • Waseda University

University of Graz er koordinator for masterprogrammet.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammets engelske nettsider for mer informasjon.

Du kan også finne mer informasjon om masterprogrammet på CIRCLE sin nettside.

Master i Circular Economy passer for deg som ønsker å bidra i omstillingen til et bærekraftig og ressurseffektivt samfunn.

Gjennom studiet får du en tverrfaglig tilnærming til miljømessig bærekraft som er forankret i forskning. Med praktisk problemløsning lærer du om hvordan vi kan oppnå en sirkulær økonomi.

Mobilitetsordningen til masterprogrammet lar deg lære av internasjonale eksperter innen sirkulær økonomi både i og utenfor Europa.

Les mer om masterprogrammet i Circular Economy på nettsiden til CIRCLE.

Hvilken jobb du kan få etter endt utdanning kommer an på hvilken spesialisering du tar. 

Du kan blant annet jobbe innen:

 • administrasjon
 • miljø- og ledelsesrådgivning
 • industrien (for eksempel produktdesign, avfallshåndtering)
 • internasjonale organisasjoner
 • ledelse
 • undervisning, yrkesopplæring og etterutdanning
 • kvalitetssikring
 • servicenæring (for eksempel turisme)
 • forskning

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Møt studentfrivilligheten i Trondheim

Det internasjonale masterprogrammet i Circular Economy er et 2-årig (120 studiepoeng) Erasmus Mundus program. Masterprogrammet undervises på engelsk.

1. semester (30 studiepoeng)

Grunnleggende kunnskap om sirkulærøkonomiske verktøy

2. semester (30 studiepoeng)

Implementering, ledelse og design

3. semester (30 studiepoeng)

Du kan velge mellom følgende spesialiseringer:

 • The Human Dimension of Circular Economy (University of Graz)
 • Design of Circular Economy (TU Delft or Leiden University)
 • Climate Change Mitigation and Sustainable Energy Systems in a Circular Economy (Chalmers University of Technology)
 • Modelling the Circular Economy (Norwegian University of Science and Technology, NTNU)
 • Economics of Circular Economy (Waseda University)
 • Recycling and Remanufacturing for Circular Economy (Curtin University)

4. semester (30 studiepoeng)

Masteroppgave

Mer informasjon om studiets oppbygning, spesialiseringer og emner finner du på CIRCLE sin nettside.

Dette studieprogrammet har ikke opptak i 2023.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt NTNU: studier@iv.ntnu.no
Kontakt University of Graz: emcircle@uni-graz.at

Bestill time til studieveileder ved NTNU.