Masterprogram 2-årig

Bærekraftig energi

 

Foto: varmesøker

Som student ved masterprogrammet i bærekraftig energi vil du se hvilke muligheter det er for å redusere vårt energiforbruk, og med dette redusere de globale CO2-utslipp.

De siste 40 årene har det vært overflod av billig energi i vår del av den vestlige verden, og det har vært lite fokus på energisparing fra leverandørenes side. Rapporter fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at sluttbruk av energi nå er ett av de viktigste områdene for å redusere CO2-utslipp.

Masterprogram i bærekraftig energi er et 2-årig program med fokus på områder som:

  • Energibruk i bygninger
  • Bærekraftig varmepumpende prosesser og systemer

All undervisning på master i bærekraftig energi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider