Bærekraftig energi

Bærekraftig energi

Bærekraftig energi - masterstudium

Hvor energieffektiv er en bygning? En måte å undersøke det på er å bruke et varmesøkende kamera for å oppdage varmelekkasje. Foto: Geir Mogen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSSE, Fri Jul 12 15:22:31 MEST 2024 | M2

Lær hvordan vi kan redusere energiforbruket

Ta del i reisen mot en grønnere fremtid med master i bærekraftig energi. Som student på master i bærekraftig energi får du lære om hvordan vi kan redusere vårt globale karbonfotavtrykk gjennom renere gassprosesser, gjøre bygninger mer energieffektive og varmepumpeteknologi for bærekraftig oppvarming og kjøling.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Som student på master i bærekraftig energi får du lære om hvilke muligheter det er for å redusere vårt globale CO2-utslipp gjennom renere gassbehandling, nye energibærere, mindre energiforbruk, effektiv energikonvertering og ulike energilagringsmetoder.

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

  • Heath Pumping Processes and Systems
  • Sustainable Energy Use in Buildings
  • Gas Technology

Med en master i bærekraftig energi får du mulighet til å jobbe i ulike stillinger i energibransjen. 

Du kan for eksempel jobbe som konsulent, engineer i entreprenørbedrifter, energirelaterte stillinger i offentlig administrasjon eller engineer i energirelaterte bransjer med spesielt fokus på energieffektivisering. 

Som student på master i bærekraftig energi har du forelesninger, obligatoriske øvinger og prosjektarbeid som undervisningsmetoder. Obligatoriske øvinger kan gjennomføres som individuelle oppgaver, gruppearbeid eller laboratorieoppgaver.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på i Trondheim.

Master i bærekraftig energi går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng.

  • Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner.
  • I tredje semester spesialiserer du deg videre gjennom fordypningsprosjekt og obligatoriske og valgbare emner.
  • I fjerde semester og siste semester skriver du masteroppgaven. 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Se studieplanen til master i bærekraftig energi på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.