Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver ved EPT:

  • Begrunnelser/klagesaker
  • Tilsetting av studentassistenter
  • Registrering av godkjent obligatorisk øvingsaktivitet for eksamensmeldte
  • Emnerapportering