Bakgrunn og aktiviteter

Primære arbeidsoppgaver

Koordinering av bacheloroppgaver,  fordypningsprosjekter og masteroppgaver/Coordination of Bachelor thesis, Specialization projects  and Master thesis

Eksamensavvikling/Examination coordinator

Digital eksamen - INSPERA