Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder: 

studiesaker PhD

Kontorplass Varmeteknisk rom B 328 Kolbjørn Hejesvei 1 B