Industriell økologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Industriell økologi

Studenter på industriell økologi har gruppearbeid. Bilde: Geir Mogen/NTNU

Det 2-årige masterprogrammet i industriell økologi er et internasjonalt masterprogram som retter seg mot bærekraftig utvikling, miljøsystemanalyse og datavitenskap for bærekraft.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i industriell økologi gir deg en bred innføring i miljøkonsekvenser og vurdering av løsninger.

Du lærer nødvendige analytiske verktøy for å støtte bærekraftig utvikling, og hvordan disse kan brukes for å betrakte konsekvenser for klima, energi, avfall, biologisk mangfold, ressurser, sirkulær økonomi, bærekraftig forbruk og produksjon.

Du kan fordype den innen følgende områder: 

  • Økosystemer, bioressurser og biologisk mangfold
  • Energi, transport og bygninger
  • Sirkulær økonomi og ressursforvaltning
  • Bærekraftig forbruk og produksjon

Studiet er forskningsorientert og innebærer emner med stor grad av beregning og datahåndtering. Vi anbefaler derfor en viss bakgrunn og kompetanse i anvendt matematikk og datavitenskap.


All undervisning på master i industriell økologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider