×

Industriell økologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Industriell økologi

Illustration: leaves and machine

Masterprogram i industriell økologi er et 2-årig program med fokus på å anvende analytisk verktøy innen miljøsystemanalyse, for å forbedre ressursutnyttelse og miljøbelastninger i livsløpsperspektiv i ulike anvendelselsområder. Dette kan være områder som:

  • Energiforsyning
  • Avfall og gjenvinning
  • Industriell produksjon
  • Transport
  • Byutvikling
  • Bærekraftig utvikling og forbruk

Studieprogrammet er tverrfaglig og tett koblet til forskning med et sterkt internasjonalt samarbeid.


All undervisning på master i industriell økologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider