course-details-portlet

MUSV1018 - Hørelære og improvisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på MUSV1019 og MUSV1017 med seminartimer i hørelære og improvisasjon, og de enkelte disipliner videreføres her.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV1018 har utvidet kunnskap om

 • melodiske, rytmiske, harmoniske og formale prinsipper
 • ulike former for vokal/instrumental improvisasjon

Ferdigheter:

En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV1018

 • kan oppfatte og gjengi melodier, rytmer, formale og harmoniske forløp i musikk fra ulike stilarter og tradisjoner på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1017
 • kan praktisere vokal/instrumental improvisasjon alene og i samspill med andre på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1019

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning. For å kunne gå opp til vurdering forutsettes obligatorisk deltakelse i all undervisning (minimumskrav 80 %) i tillegg til innlevering og framføring av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon i hørelære
 • Obligatorisk innlevering av skriftlige oppgaver
 • Tilfredsstillende deltagelse i hørelære
 • Tilfredsstillende deltagelse i improvisasjon

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med innlevering av mappe i hørelære. Mappa har inntil 12 skriftlige oppgaver.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1016 3.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
29.08.2023

Innlevering
31.08.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
29.04.2024

Innlevering
06.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU