MUSP4718 - Teori jazz D

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Teoretiske, musikalske, estetiske, etiske og kunstneriske problemstillinger blir behandlet i et kunstnerisk utviklingsperspektiv.

Emnet er av en slik art at det minst må være 3 studenter påmeldt i emnet for at det skal kunne undervises.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt.
-kan analysere musikk auditivt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer. Undervisning tilsvarende 1,5 timer i uka i 27 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Skriftlig og/eller mediafestet dokumentasjon av studentens presentasjon(er) i eller utenfor gruppen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.