course-details-portlet

MUSP4718 - Teori jazz D

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Teoretiske, musikalske, estetiske, etiske og kunstneriske problemstillinger blir behandlet i et kunstnerisk utviklingsperspektiv. Emnet er av en slik art at det minst må være 3 studenter påmeldt i emnet for at det skal kunne undervises.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan analysere musikk auditivt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer. Undervisning tilsvarende 1,5 timer i uka i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Skriftlig og/eller mediafestet dokumentasjon av studentens presentasjon(er) i eller utenfor gruppen. Studenten vurderes på bakgrunn av disse øvingsoppgavene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU