course-details-portlet

MUSP4731 - Kunstnerisk fordypning - internasjonal variant

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 1/2 30 minutter
Konsertopptak eller tilsvarende 1/2 30 minutter

Faglig innhold

Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen av innholdet i emnet. Innholdet bestemmes av den valgte fordypning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om håndtering av krevende utfordringer i realiseringen av kunstneriske intensjoner.
  • har prosesskunnskap for gjennomføring av kunstneriske prosjekter.

Ferdigheter

Kandidaten

  • viser kunstnerisk integritet og modenhet.
  • håndterer krevende utfordringer i realiseringen av sine kunstneriske intensjoner.
  • viser ambisjoner og tydelig personlig profil i sitt repertoarvalg.
  • kan initiere, gjennomføre og lede kunstneriske prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går i 1. og 4. semester. Læringsformer og aktiviteter vil variere alt etter fordypningens tema og karakter. Studenten vil ved studiestart bli tilknyttet en faglig veileder for fordypningen og studiet som helhet.

Mer om vurdering

Konserter/prosjekter: Studenten skal i løpet av utvekslingsoppholdet (2. og 3.semester) gjennomføre en masterkonsert eller annen produksjon som det gjøres opptak av. Opptaket skal vurderes som en eksamensdel (arbeider). Avsluttende eksamen består av en konsert i slutten av 4. semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i utøvende musikk med EUJAM.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4701 30.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Konsertopptak eller tilsvarende 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU