MUSP4716 - Jazzensemble D

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Studentene skal etablere ensembler som er naturlige for de aktuelle instrumentene, og som samlet har nødvendig nivå for studiets krav. Studenten skal medvirke ved minst én konsertframføring utenom spilleprøven.

Emnet er av en slik art at det minst må være 3 studenter påmeldt i emnet for at det skal kunne undervises.

Læringsutbytte

Kandidaten:
- har kunnskap om og ferdigheter i ensemblespill i ulike ensembler og stilarter.

Læringsformer og aktiviteter

Instruksjon - 1 time i uka i 13 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Praktisk eksamen - spilleprøve - varighet ca. 20 minutter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.