MUSP4099 - Utøvende musikkstudier, utvekslingsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet består av studier i hovedinstrument og andre emner innenfor studieretningene klassisk, jazz eller kirkemusikk.

Læringsutbytte

Studiets mål er å utvikle egne ferdigheter og gi økt faglig kunnskap innenfor eget instrument og fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk aktivitet: Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning. Studenten følger etter avtale undervisningen i de emner som gis til instituttets egne studenter på det tilsvarende nivå. Emnene spesifiseres i en "learning agreement".

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Eksamen baseres på de emner studenten har deltatt i og består av en utøvende prøve samt en muntlig utspørring.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak på studieprogram i utøvende musikk ved samarbeidende institusjon samt tilbud om utvekslingsplass ved utøvende musikkstudier ved NTNU.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.