course-details-portlet

MUSP4099 - Utøvende musikkstudier, utvekslingsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet består av studier i hovedinstrument og andre emner innenfor studieretningene klassisk eller jazz.

Læringsutbytte

Studiets mål er å utvikle egne ferdigheter og gi økt faglig kunnskap innenfor eget instrument og fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk aktivitet: Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning. Studenten følger etter avtale undervisningen i de emner som gis til instituttets egne studenter på det tilsvarende nivå. Emnene spesifiseres i en "learning agreement".

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Eksamen baseres på de emner studenten har deltatt i og består av en utøvende prøve samt en muntlig utspørring.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Opptak på studieprogram i utøvende musikk ved samarbeidende institusjon samt tilbud om utvekslingsplass ved utøvende musikkstudier ved NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU