course-details-portlet

MUSP4333 - Arrangering jazzensemble

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter oppgaveløsning, arrangering av egne og andres musikkverk innenfor jazzensemble og storbandtradisjonen, samt komponering av eget materiale.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har ferdigheter og kunnskap om arrangering, komponering og notasjon
  • kan utvikle, arrangere og orkestrere eget musikalsk materiale

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - én time i uka i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Mappen skal inneholde egne arrangementer/komposisjoner i lydfestet og/eller partiturs form. Antall vil variere etter omfang på arbeidene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU