course-details-portlet

MUSV1019 - Hovedinstrument 1 med improvisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 10 minutter

Faglig innhold

Emnet omfatter arbeid med studentens utvikling på hovedinstrument/vokal når det gjelder teknikk og metoder, stilkunnskap, teori og formidling knyttet til utvalgt repertoar og mer generelle tekniske øvelser. Videre inneholder emnet metoder og øvelser for genreåpen improvisasjon med stemme og/eller instrument, alene og i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap: En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1019

 • har grunnleggende vokale/instrumentale ferdigheter
 • er bredt orientert innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger
 • har grunnleggende praktisk og teoretisk innsikt i hensiktsmessige teknikker for lytting, øving og fremførelse alene og i samspill med andre
 • har grunnleggende kunnskap om hensiktsmessige metoder for arbeid med improvisasjon med stemme og hovedinstrument, uavhengig av sjanger

Ferdigheter: En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV1019 kan

 • innstudere og presentere et vokalt/instrumentalt repertoar fra et bredt felt innenfor sitt musikalske hovedområde/ sjanger
 • vise musikalitet, teknisk ferdighet, stilkunnskap og musikkteoretisk innsikt
 • improvisere på et grunnleggende nivå alene og i samspill med andre

Læringsformer og aktiviteter

Hovedinstrument: Individualundervisning med obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimumskrav for å kunne ta eksamen er 80 % tilstedeværelse.

Det gis ikke hovedinstrumentundervisning mer enn én gang, for å oppnå samme læringsmål.

Improvisasjon: gruppeundervisning med obligatorisk deltagelse i undervisning. Minumumskrav for å få godkjent emnet er 80% tilstedeværelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i hovedinstrumentundervisningen
 • Tilfredsstillende deltakelse i improvisasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før vurdering. Improvisasjonsdelen i emnet avsluttes med presentasjon i gruppe i siste øvingstime.

Emnet avsluttes med praktisk eksamen i hovedinstrument, eksamenstid ca. 10 minutter.

Dersom studenten etter å ha blitt tildelt instrumental-/vokallærer uteblir fra obligatorisk undervisning, mister vedkommende retten til å ta eksamen i emnet.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i musikkvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1020 7.5 HØST 2019
MUSV1015 4.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100

30.11.2023 - 01.12.2023

08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU