course-details-portlet

MUSP4740 - Kunstnerisk fordypning 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Kunstnerisk fordypning 1 og 2 utgjør hoveddelen av masterstudiet i utøvende musikk. Det selvstendige arbeidet på hovedinstrumentet utgjør hoveddelen i Kunstnerisk fordypning 1. I tillegg skal studenten arbeide med tema og innhold for den kunstneriske fordypningen som fortsetter i 2.studieår. Det faglige og kunstneriske innhold bestemmes av student og veileder i samarbeid.

Studenten skal i slutten av høstsemesteret levere en foreløpig prosjektbeskrivelse for den valgte fordypningen, inkludert arbeidsmetoder og framdriftsplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • kan på en kritisk og reflektert måte artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger,
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har utviklet sine instrumentale/vokale ferdigheter til et høyt kunstnerisk nivå
 • viser kunstnerisk integritet og modenhet
 • kan forme, reflektere over og presentere en ide til et kunstnerisk utviklingsarbeid
 • viser ambisjoner, selvstendighet og personlig profil i sitt repertoarvalg
 • har noe erfaring med relevant kildemateriale (litteratur, partitur, innspillinger m.m.) i det utøvende eller skapende arbeidet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • evner å sette seg inn i og avgrense et temaområde med relevans for egen utøving/skaping
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning i hovedinstrument 1 time pr uke i 20 uker.

Akkompagnement 1 time i inntil 20 uker for aktuelle instrumenter.

Veiledning.

Masterforum og master workshops

Obligatorisk deltagelse i relevante prosjekter og prosjektuker

Det er studentens ansvar, i samarbeid med lærere og veileder, å holde oversikt over avtaler om undervisning og aktivitet i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen er en konsert med en varighet ca 30 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterstudiet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU