course-details-portlet

MUSP4740 - Kunstnerisk fordypning 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Kunstnerisk fordypning 1 og 2 utgjør hoveddelen av masterstudiet i utøvende musikk. Det selvstendige arbeidet på hovedinstrumentet utgjør hoveddelen i Kunstnerisk fordypning 1. I tillegg skal studenten forberede tema og innhold for den kunstneriske fordypningen i 2.studieår. Det faglige og kunstneriske innhold bestemmes av student og veileder i samarbeid.

Studenten skal i slutten av høstsemesteret levere en foreløpig prosjektbeskrivelse for den valgte fordypningen, inkludert arbeidsmetoder og framdriftsplan.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har utviklet sine instrumentale/vokale ferdigheter til et høyt kunstnerisk nivå
  • viser kunstnerisk integritet og modenhet
  • kan håndtere utfordringer i realisering av sine kunstneriske intensjoner
  • kan reflektere over og forme en ide til et kunstnerisk utviklingsarbeid
  • viser ambisjoner og personlig profil i sitt repertoarvalg

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning i hovedinstrument 1 time pr uke i 20 uker.

Akkompagnement 1 time i inntil 20 uker for aktuelle instrumenter.

Veiledning.

Masterforum.

Obligatorisk deltagelse i relevante prosjekter.

Det er studentens ansvar, i samarbeid med lærere og veileder, å holde oversikt over avtaler om undervisning og aktivitet i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen er en konsert med en varighet ca 30 minutter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterstudiet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU