course-details-portlet

MUSP4712 - Gehørtrening jazz E

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal integreres i studentens fordypningsområde. Gjennom en utøvende tilnærming til faget søker emnet å avspeile studentens personlige uttrykk på hovedinstrumentet gjennom bevisstgjøring, trening og improvisasjon knyttet til de musikalske grunnelementene rytmikk, melodikk, harmonikk, form og klang. Emnet er av en slik art at det må være minst 3 studenter påmeldt i emnet for at det skal kunne undervises.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • kan kommunisere i relevante musikalske sammenhenger

Ferdigheter

Kandidaten:

  • er i stand til å lære musikk ved lytting
  • har musikalsk intuisjon og forståelse basert på lytte- og imitasjonserfaring

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomførte øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time. Studentene vurderes på bakgrunn av øvingsoppgavene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU