course-details-portlet

MUSP4162 - Gehør B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen piano 1/2 10 minutter
Øvinger 1/2

Faglig innhold

Gehør B bygger videre på emnet Gehør A. Studentene arbeider med grunnelementene melodi, rytme, harmonikk og klang samt improvisasjon i et bredt spekter av uttrykk fra klassisk tradisjon til populærmusikk, inkludert modalitet og fritonal musikk. Gjennom en utøvende tilnærming til faget er det også et mål å bevisstgjøre og levendegjøre musikkens mange uttrykksparametre på tvers av epoke og sjangergrenser. Piano er et sentralt redskap i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om musikalske særtrekk i ulike stilistiske uttrykk, herunder skalabruk, akkordoppbygning, rytmikk og andre sentrale uttrykksparametre
 • har høy bevisshet om gehørets betydning som redskap i egen musikerhverdag
 • har gode strategier og metoder for å arbeide med musikk basert på gehørferdigheter
 • har kjennskap til ulike læreverk, inkl. digitale verktøy

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan tilegne seg og videreformidle klingende og/eller notert musikk på grunnlag av gehør og musikalsk forestillingsevne
 • har en oppøvd evne i aktiv lytting og kan reflektere rundt et bredt spekter av stilistiske og uttrykksmessige kjennetegn i klingende og/eller notert musikk
 • kan anvende gehør og musikkforståelse i et performativt perspektiv
 • kan bruke piano som visualiserende redskap i eget gehørarbeid samt beherske besifringsspill og enkelt akkompagnement innen ulike bruksmusikksjangre
 • kan forenkle en utskrevet akkompagnementstemme

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning:

- 60 minutter per uke i grupper med inntil 8 studenter. 12 uker høst og 12 uker vår.

- 30 minutter pr uke piano i grupper på inntil 3 studenter, på akustiske pianoer. Besifringsspill og enkel akkompagnering vektlegges.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Vurdering: Ukentlige øvinger og tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Spilleprøve piano (10 min) i vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4153 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Øvinger 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen piano 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU