MUSP4720 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi anledning til selvstudium og fordypning i et selvvalgt fagområde som er knyttet til studentens hovedinstrument. Emnet er primært for studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT). Studenten legger opp pensum i samråd med tildelt veileder for dette emnet. Pensum må ikke overlappe med pensum i andre emner studenten har hatt.

Læringsutbytte

Kandidaten:
- har fordypet kunnskap i et selvvalgt avgrenset tema relevant for kandidatens masterfordypning
- kan orientere seg i relevant litteratur
- kjenner reglene for god språkføring og grunnleggende akademisk skriving og kan gjennomføre en selvstendig skriftlig oppgave

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning: 6 timer. Selvstudium. Studenten leverer pensumliste innen 15. september/15.februar som skal godkjennes av instituttet.

Mer om vurdering

Oppgave på 15- 20 maskinskrevne A4 sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkt skrift og standard marger. Noteeksempler og illustrasjoner kommer i tillegg

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i utøvende musikk, samt fritak fra Eksperter i team.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.