course-details-portlet

MUSP4720 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi anledning til selvstudium og fordypning i et selvvalgt fagområde som er knyttet til studentens hovedinstrument. Emnet er primært for studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT). Studenten legger opp pensum i samråd med tildelt veileder for dette emnet. Pensum må ikke overlappe med pensum i andre emner studenten har hatt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • kjenner reglene for god språkføring og grunnleggende akademisk skriving og kan gjennomføre en selvstendig skriftlig oppgave

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har fordypet kunnskap i et selvvalgt avgrenset tema relevant for kandidatens masterfordypning - kan orientere seg i relevant litteratur

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning: 6 timer. Selvstudium. Studenten leverer oppgaveskisse og pensumliste innen 15.september/15.februar for godkjenning av instituttet.

Mer om vurdering

Oppgave på 15- 20 maskinskrevne A4 sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkt skrift og standard marger. Noteeksempler og illustrasjoner kommer i tillegg.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i utøvende musikk, samt fritak fra Eksperter i team.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU