course-details-portlet

MUSV3006 - Masteroppgave i musikkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven svarer til ett års full arbeidsinnsats og skal vise at studenten kan arbeide selvstendig etter vitenskapelige metoder. Tema for oppgaven kan velges fra alle områder av musikkvitenskapen. Studenter som har særlig gode forutsetninger kan få godkjent et større komposisjonsprosjekt eller et kunstnerisk prosjekt som en del av den vitenskapelige oppgaven. Til komposisjonsprosjektet eller det kunstneriske prosjektet må det knyttes en vitenskapelig refleksjonsdel, og omfanget av masteroppgaven vil da kunne reduseres. Alle temaer for oppgaven skal godkjennes av instituttet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3006

  • har spesialkunnskap om det fagfeltet/emnet som hun/han har behandlet i sin masteroppgave
  • har kunnskap om de teorier og metoder som er anvendt i masteroppgava
  • kan reglene for god språkføring og grunnleggende vitenskapelig skriving
  • har kunnskap om det å behandle og disponere innsamlet datamateriale

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3006

  • kan tilegne seg nasjonal og internasjonal forskningslitteratur
  • kan finne fram til og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse problemstillinger innen det valgte emnet
  • kan disponere og vurdere informasjon og større datamengder
  • kan forberede, gjennomføre og publisere et selvstendig vitenskapelig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning og masterseminar.

Studentene skal under veiledning skrive en masteroppgave i musikkvitenskap. Oppgavens lengde skal normalt være på 36 000 - 45 000 ord, utenom referanseliste, eksempler og fotnoter.

Informasjon om veiledningstimer i forbindelse med masteroppgaven.

Mer om vurdering

Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterprogrammet i musikkvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV3006 60.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU