Teknostart 2023

Teknostart 2023

Teknostart 2023 vil pågå fra tirsdag 15. august til fredag 18. august.

Studenter i gruppearbeid. Foto

(15. – 18. august)

Hva er Teknostart?

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og vil i 2023 pågå i den første uken av semesteret (uke 33).

Teknostart i 2023 består av et programspesifikt prosjekt med fokus på fagfelt og gruppearbeid.

Hva skjer?

  • Mandag 14. august – Immatrikulering
  • Tirsdag 15. august – fredag 18. august:  – Teknostart fra 08:30-11:00 & 13:00-15:30 – se timeplan for ditt studieprogram lenger ned på siden (timeplanen er under arbeid)
  • Uke 34 – Ordinær undervisning

Oppfriskningskurs i matematikk

Det arrangeres et frivillig oppfriskningskurs i matematikk i uken før Teknostart. Kurset gir en oppfriskning i matematikk fra videregående. Følg med på kursets nettside for info.

Dette bør du gjøre på forhånd

Informasjon om hva du bør gjøre som ny student ved NTNU finner du her. Det er lurt å gjøre unna så mye som mulig allerede før studiestart. 

Møt studentfrivilligheten

Studentlivet på NTNU er mer enn studier. Du blir en del av et levende og aktivt studentmiljø.

Bli kjent med NTNUs linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentdemokratiet og andre sentrale aktører som er med på å skape et levende og aktivt studentmiljø.

Møt studentfrivilligheten ved NTNU


Timeplanen for ditt studieprogram

Timeplan og aktiviteter under studiestart for ditt studieprogram finner du på studieprogramsiden (oppdateres nærmere studiestart):