Teknostart 2024

Teknostart 2024

Teknostart 2024 vil pågå fra tirsdag 13. august til fredag 16. august.

Studenter i gruppearbeid. Foto

(13. – 16. august)

Hva er Teknostart?

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og vil i 2024 pågå i den første uken av semesteret (uke 33).

Visjon:​

Teknostart skaper motiverte og inspirerte teknologistudenter, som bidrar til kunnskap for en bedre verden​

Hensikten med Teknostart er at studentene raskt finner seg til rette på studiet slik at de trives og mestrer studiene. ​

Teknostart skal ​

  • ha undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til sosial og akademisk inkludering og mestring.​

  • sørge for at studentene får informasjon som bidrar til å justere studenters forventinger og lette overgangen til studenttilværelsen. ​

  • legge til rette for tilgjengelige identiteter som studentene kan identifisere seg med. Dette gjelder særlig for underrepresenterte grupper knyttet til kjønn, etnisitet og/eller alder​

Læringsmål:​

  • Kandidaten skal få kjennskap til sitt studieprogram og sitt fagmiljø​

  • Kandidaten skal få kjennskap til sitt studium, hva det innebærer å være sivilingeniørstudent og hvilke muligheter studiet gir​

  • Kandidaten skal kunne løse enkle oppgaver i en gruppe. Oppgaven skal være relevant for studieprogrammet og skal innebære bruk av matematikk​

  • Kandidaten skal få erfaring med gruppearbeid og skal kunne reflektere over samarbeidsprosessene i gruppa​

Hva skjer?

  • Mandag 12. august – Immatrikulering
  • Tirsdag 13. august – fredag 16. august:  – Teknostart er typisk fra 0830-1600 – se timeplan for ditt studieprogram lenger ned på siden (timeplanen er under arbeid)
  • Uke 34 – Ordinær undervisning

Oppfriskningskurs i matematikk

Det arrangeres et frivillig oppfriskningskurs i matematikk i uken før Teknostart. Kurset gir en oppfriskning i matematikk fra videregående. Følg med på kursets nettside for info.

Dette bør du gjøre på forhånd

Informasjon om hva du bør gjøre som ny student ved NTNU finner du her. Det er lurt å gjøre unna så mye som mulig allerede før studiestart. 

Møt studentfrivilligheten

Studentlivet på NTNU er mer enn studier. Du blir en del av et levende og aktivt studentmiljø.

Bli kjent med NTNUs linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentdemokratiet og andre sentrale aktører som er med på å skape et levende og aktivt studentmiljø.

Møt studentfrivilligheten ved NTNU


Timeplanen for ditt studieprogram

Timeplan og aktiviteter under studiestart for ditt studieprogram finner du på studieprogramsiden (oppdateres nærmere studiestart):