Forkurs i kjemi

Dato: tirsdag 04. august til lørdag 08. august, 2020

Forkurs i kjemi

– NTNU inviterer nye studenter til Forkurs i kjemi

Til deg som har meldt deg på forkurset: Oppmøte Tirsdag 04.08 i R7 kl 08.30. 

Tidligere ble det krevd minst Kjemi 1 (tidl. 2KJ) fra videregående skole for opptak til sivilingeniørutdanninger ved NTNU. Dette kravet er bortfalt, men kjemifagene er de samme som før.

Det viser seg at mange studenter har et behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til. Vi har derfor de siste årene arrangert et Forkurs i kjemi i begynnelsen av august, og før semesterstart. Kurset er åpent for studenter ved alle studieretninger ved NTNU.
 

Tid og sted for kurset:

 

NB! Vi må ta forbehold om eventuelle endringer på grunn av Korona/smittevern. 

 

Kursopplegg

Hver dag gir faglærer en oversikt over dagens tema. Deretter arbeider studentene seg gjennom øvinger. Oppgavene er utformet slik at de skal gi en fornuftig progresjon både for de som mangler det meste og for de som bare trenger å hente fram det kjente. Samarbeid mellom studenter og mellom studenter og assistenter er viktig.


Vektlegging av kurset

Hva vektlegger vi?

Undervisningen kan sammenlignes med Kjemi 1 (tidl. 2KJ) fra videregående skole når det gjelder nivå, men er helt frikoblet fra fagplanen for Kjemi 1.

 • Du vil lære det grunnleggende kjemiske formspråket
 • Du vil lære de viktigste verktøy for bruk i kjemien
 • Valg av emner er gjort ut fra erfaringer fra flere tusen eksamenbesvarelser. Vi fokuserer på de områdene hvor problemene viser seg å være størst.

Det blir lagt vekt på helt grunnleggende "stoffkjemi", men det kan uansett vær stor fordel å lese slikt stoff på egen hånd.

Hvordan underviser vi?

 • Undervisningen er lagt opp etter samme mønster som universitetsfag generelt
 • Det legges stor vekt på øvinger, hvor samarbeid mellom studenter og mellom studenter og assistenter er viktig
 • Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål, og du vil få mulighet til å teste din kunnskap
 • Kurset inneholder ikke laboratorieøvinger

Hva forventer vi av deg?

 • Interesse for å lære
 • Vilje til å gjøre noe for å lære
 • At du ber om hjelp når du trenger hjelp

Kurset er ment for den som mangler den grunnleggende kjemiske kunnskapen, derfor forutsetter vi ingen ting. Skjønt, som alltid ellers, man forventer en generell almennkunnskap. Er du helt blank, eller vil gjerne vite mer, vil du gis veiledning til å oppsøke kunnskap.

Pensumlitteratur

Det du skal lære, kommer tydelig fram gjennom øvingene. Undervisningen følger ingen lærebok, men bruk gjerne boken du skal ha senere. Lærebøker fra videregående er også nyttige. Sivilingeniørstudenter innen geofag, maskin, bygg/miljø, energi/miljø og materialteknologi vil ikke ha en gitt pensumbok, men kan velge selv.

Alle må kjøpe data-samlingen Gordon Aylward and TristanFindlay, "SI Chemical Data", som også brukes i andre kjemifag.

Målsetting:

Vi kan ikke lære deg kjemi på 1 uke. Senere i kjemifaget vil det alltid bli en repetisjon av viktige prinsipper før det nye introduseres, men tempoet er høyt så det blir krevende å lære alt fra grunnen av. Forkurset vil gi deg noe kunnskap som basis for ny kunnskap, og bidra til at mengden ny informasjon senere blir overkommelig.

Er du helt blank, eller vil gjerne vite mer, vil du gis veiledning til å oppsøke kunnskap.

Påmelding til Forkurs i kjemi 2019

Påmelding til Forkurs i kjemi 2019

Tirsdag 04. august til lørdag 10. august, 2020

Påmelding til Forkurs i kjemi skjer ved at du fyller ut navn og e-postadresse i dette nettbaserte påmeldingsskjemaet:

Påmelding til forkurs i kjemi

(Hvis opptaket til kurset må begrenses, vil de først påmeldte få prioritet)

Nødvendig litteratur for kurset

Nødvendig litteratur for kurset

 
 • Alle må kjøpe datasamlingen Gordon Aylward and Tristan Findlay, "SI Chemical Data", som også brukes i andre kjemifag.
 • Som lærebok anbefales hvilken som helst lærebok i kjemi for videregående skole.

Hovedbilde for forkurs i kjemi ved NT-fak

Bilde av Martin Ystenes under en knallforelesning ved NTNU, Foto: Julian Tolchard /NTNU

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål om Forkurs i kjemi?

Ta kontakt med Martin Ystenes

Martin Ystenes

Bilder fra en knallforelesning ved NTNU, gjennomført av professor Martin Ystenes, foto: Julian Tolchard