Strategi og forretningsutvikling

Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Strategi og forretningsutvikling

– Spesialisering

Hvordan bygger du en solid og konkurransedyktig bedrift? Har du lyst til å bidra i eller lede prosesser som utvikler din bedrift? Jobber du på prosjekter som er viktige for virksomhetens fremtid? Denne spesialiseringen gir deg kunnskap og ferdigheter du kan bruke til å lede strategi- og forretningsutviklingsprosesser og dermed nå dine og bedriftens mål.

Strategi og forretningsutvikling - over kursliste

Kurs som inngår i spesialiseringen

EVU-Kurs Multi

Organisasjon og ledelse

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du ta de tre kursene over. Kursene undervises vanligvis en gang i året.

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.

Dersom du har tatt kurs som tidligere har inngått i spesialiseringen, vil du få det godkjent som del av masterprogrammet.


Målgruppe

Spesialiseringen passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du planlegger og leder strategi- og utviklingsprosesser i bedrifter. Studiet er spesielt relevant for bedrifter som søker vekst gjennom innovasjon, entreprenørskap, produkt- og tjenesteutvikling og bærekraft.


Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har noe erfaring fra og kunnskap om økonomi og ledelse. For kurset Strategi og teknologiledelse (IØ6029) er det anbefalt at du har forkunnskaper tilsvarende Ledelse og strategi (IØ6501).


Om spesialiseringen

Kursene i denne spesialiseringen tar for seg en rekke problemstillinger som møter ledere som søker å utvikle sine ideer, prosjekter og bedrifter til å bli suksessfylte og konkurransedyktige foretak. Du får kjennskap til en rekke teorier, modeller og arbeidsmetoder du kan anvende for å nå dine og bedriftens mål.

Hovedtema er:

  • Strategi for teknologi- og kunnskapsledere
  • Forretningsutvikling av teknologi- og kunnskapsintensive prosjekter
  • Innovasjon og teknologiledelse
  • Markedsforståelse og markedsorientert ledelse
  • Ledelse av produktutviklingsprosesser
  • Markedsføring og internasjonalisering
  • Finansiering av nye prosjekter

Gjennom forelesninger, praktiske øvinger og gjennomgang av case får du innsikt i hvordan suksessfulle bedrifter skaper verdi gjennom bedriftens kjerneprosesser og hvordan slike prosesser ledes. I alle kursene legges det til rette for at du skal kunne bruke din egen arbeidsplass og bedrift som ressurs og utgangspunkt for arbeidet dersom du ønsker det.

Læringsutbytte for spesialiseringen Strategi- og forretningsutvikling

Faglig ansvar

Faglig ansvar

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har overordnet ansvar for spesialiseringen.

Ny teknologi åpner for vekst og innovasjon