Oppstartseminar for deg som skal skrive masteroppgave

Erfaringsbasert master i Organisasjon og ledelse

Oppstartseminar for deg som skal skrive masteroppgave


Oppstartseminar - ingress

Seminaret går over tre dager og skal gi grunnleggende innsikt i akademisk skriving og hvilke krav som stilles til masteroppgaven. Det skal også gjøre deg i stand til å velge forskningsdesign og metode i forhold til egen problemstilling.

Tidspunkt

Høsten 2020

Dato: 16.-18. juni, Trondheim (NB! legg merke til tidspunkt)

Forelesere:

  • Anne Torhild Klomsten, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Bjørn Andersen, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
  • Ingunn Dahler Hybertsen, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Emil Røyrvik, Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
31 jan 2020

Organisasjon og ledelse

Målgruppe

Oppstartseminaret er obligatorisk for alle som er tatt opp til masteroppgaven i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.


Innhold

Et innledende skrivekurs skal hjelpe deg i gang med egen skriving. Det skal gi grunnleggende innsikt i akademisk skriving og hvilke krav som stilles til masteroppgaven. Skrivekurset etterfølges av et todagers kurs i vitenskapsteori og forskningsmetode. Kurset skal gjøre deg i stand til å velge forskningsdesign og metode i forhold til egen problemstilling. Du vil få kjennskap til ulike vitenskapelige tradisjoner, faser i forskningsprosessen og ulike typer forskningsspørsmål. Kurset gir en innføring i både kvalitativ og kvantitativ metode.

Undervisningen foregår over tre dager i form av forelesninger, diskusjoner og praktiske øvinger. Seminaret inngår i kursavgiften for masteroppgaven og avholdes for nye masterstudenter hvert semester. Studenter som blir tatt opp til masteroppgaven er automatisk påmeldt oppstartseminaret som gjennomføres påfølgende semester. Andre har ikke anledning til å melde seg på.


Kontakt

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no


Pensumlitteratur/kursmateriell

Det er ingen eksamen. Du vil bli presentert for aktuell litteratur både når det gjelder skriveprosess og forskningsmetode.


Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Avtale om gjennomføring av masteroppgave (pdf)