Studiets oppbygning

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium

Studiets oppbygning

Mastergraden er to-årig og består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder studieåret 2024-2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MKI3001 Medie- og kommunikasjonsteori 7,5
SOS1002* Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15
IT1604 Digitalt samfunn 7,5

* Studenter som allerede har tatt SOS1002 eller tilsvarende erstatter emnet med 15 sp valgbare fordypningsemner i første semester.

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MKI3010 Forskningsoppdrag for bedrift 15
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SVMET3000 Praksisrettede forskningsmetoder i samfunnsvitenskap 7,5
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 22,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MKI3901 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi 30
Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
FM3001 Fagformidling og kommunikasjon 7,5 Høst Studierettskrav
IT2805 Webteknologi 7,5 Høst Åpent
KULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling 15 Høst Åpent
MV3015 Visuell kultur 15 Høst Studierettskrav
PED3616 Mediedanning og mediepedagogikk 7,5 Høst Åpent
POL3509 Medier, opinion og politisk adferd 15 Høst Åpent
SOS3520 Moderne medier og digitalisering 15 Høst  Åpent
TDT4111 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5 Høst Åpent
TTM4165 Digital økonomi 7,5 Høst Åpent

 

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Tilbudet av valgbare spesialiseringsemner er avhengig av instituttets ressurssituasjon. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et emne de to første undervisningsukene blir emnet gitt som et veiledet lesekurs.

Det er mulig å søke om å få godkjent andre emner som valgbare emner. Alle valgbare emner må være på masternivå og ha faglig relevans for graden. Emner innenfor informasjonsteknologi er unntatt kravet om masternivå.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)