Hva kan jeg bli?

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium

Hva kan du bli?

Med master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi vil du blant annet kvalifisere for arbeid i mediebedrifter og til kommunikasjons- og informasjonsmedarbeiderstillinger i bedrifter og organisasjoner.

Med den økende satsingen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for denne typen kompetanse. En kombinasjon mellom medievitenskap, samfunnsfag og informatikk er derfor en nyttig kombinasjon.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Studentintervju

Studentportrett Stian Kristoffer Sande. Foto

Bindeleddet mellom høgskolen og media

Navn: Stian Kristoffer Sande

Studieprogram: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Arbeider som: Kommunikasjonsrådgiver hos Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Som kommunikasjonsrådgiver er man ofte bindeleddet mellom høgskolen og media, og det er min jobb å forenkle og tydeliggjøre vesentligheten og relevansen ved det som foregår på høgskolen.

Hva jobber du med? 

Jobben min går ut på å drive med informasjonsformidling til media og til høgskolens studenter og ansatte. Jeg skriver artikler, lager videoreportasjer og tar bilder, som publiseres på høgskolens nettsider og sosiale medier. I hovedsak dokumenterer jeg hva som foregår av aktiviteter og forskning ved høgskolen.
I tillegg til å gjøre studenter og ansatte bevisst på hva som foregår på deres studie- og arbeidssted, er målet å få spredd sakene våre gjennom ulike medier. Dette gjør vi for å synliggjøre høgskolen i de regionene, og på de fagfeltene, som høgskolen har et mål om å være en sentral og betydningfull aktør.
Derfor er en viktig del av jobben å lete etter saker som har et nyhetspoeng. På mange måter er jobben ganske lik det å jobbe som en journalist som har universitets-, høgskole- og forskningsfeltet som sin nisje.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er friheten jeg har, og ansvaret som følger med det, til å selv lete opp og produsere medieinnhold. Hver dag får jeg møte nye mennesker i forbindelse med sakene jeg produserer, og jeg lærer om nye fagfelt og forskningen som foregår. Samtidig er det veldig artig å ha kontakt med pressen, i de forbindelsene hvor de ønsker å omtale høgskolen. Som kommunikasjonsrådgiver er man ofte bindeleddet mellom høgskolen og media, og det er min jobb å forenkle og tydeliggjøre vesentligheten og relevansen ved det som foregår på høgskolen. Det er alltid gøy å oppleve at høgskolen eller representanter derfra blir intervjuet eller omtalt av media når man har jobbet for å få pressedekning av en aktuell sak eller forsker, student osv.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Underveis- og like etter studiene søkte jeg på flere stillinger innen kommunikasjon og journalistikk. Det er tøffe tider i journalistikken, noe som medfører at flere med lang arbeidserfaring fra mediebransjen også søker på stillinger som vi nyutdannede innenfor kommunikasjon gjerne søker på.
Tidlig høsten 2017 fikk jeg jobbtilbudet fra HSN, og jeg erfarte at gode karakterer fra et relevant studie som MKI var meget viktig for å skille seg ut i en stor søkergruppe.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Den viktigste erfaringen fra MKI, som jeg har nytte av i jobbsammenheng, fikk jeg fra de større emnene som f.eks. forskningsoppdrag i bedrift, EiT og masteroppgaven.
Som student på emnene får man god trening i å finne frem til og trekke ut viktig informasjon fra rapporter og undersøkelser, som man nyttiggjør seg av - enten det er å videreformidle informasjonen direkte, eller å bruke den til å underbygge egne meninger eller påstander. Man får også god trening i å produsere slike rapporter selv, både selvstendig og i gruppe.
Denne treningen er gull verdt for deg som ønsker å jobbe som kommunikasjonsrådgiver, fordi du her til enhver tid må oppdatere deg på det du skal skrive eller uttale deg om. Arbeidsgiver ser etter dem som har evnen til å hente ut vesentlig informasjon, og samtidig formulere dette på en forståelig måte for et publikum som ikke har inngående kjennskap til tematikken. Dette er noe man får erfaring med som MKI-student, selv gjennom emner der man opplever at fagtematikken ikke er relevant for det man ønsker å jobbe med senere.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ved siden av studiene jobbet jeg som frivillig i Student-TV i Trondheim, Under Dusken og det som siden er blitt Studentmediene i Trondheim. Arbeidserfaringen fra Studentmediene gjorde at jeg fikk en vikarstilling som journalist i Adresseavisen. Jeg jobbet også som kommunikasjonsrådgiver under Studentlekene 2015. Jeg tok i tillegg permisjon et halvt år fra studiene for å jobbe som praktikant ved generalkonsulatet i Houston, Texas. Erfaringene fra disse jobbene har definitivt vært utslagsgivende for at jeg ble tilbudt jobben ved HSN, og det hele startet med erfaringen jeg fikk fra de frivillige årene i Studentmediene.

Jeg anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker en jobb innen kommunikasjon starter med å ta et verv ved én eller flere av de frivillige studentorganisasjonene som finnes i Trondheim. Foruten at det er sosialt og morsomt, fungerer også organisasjonene som et springbrett inn i arbeidslivet, ettersom erfaringen og kompetansen man får er ganske lik den arbeidsgivere er på utkikk etter.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Mitt anbefaling til studenter er å nyte studietiden gjennom sunn vekting av studier, frivillig verv i studentorganisasjon og sosial omgang med venner og medstudenter.
Tenk på emnene og studiene som en mulighet til å opparbeide kunnskap og evner som gjør deg mer ettertraktet når du skal ut å søke jobb. Masteroppgaven er til eksempel en god mulighet for deg til å kontakte bedrifter du selv ønsker å jobbe i, og tilby dem å skrive oppgave om et tema de selv ønsker å få kartlagt. På den måten får du forbindelse med arbeidsmarkedet, og ved å levere en god oppgave har du gitt deg selv en gylden mulighet til å få jobb i en slik bedrift senere.

Studentintervju Eli Rønning. Foto

I mindre miljø vil ofte jobben bli mer variert

Navn: Eli Rønning

Utdanning:

  • Master i medier, kommunikasjons og informasjonsteknologi

Arbeider som: Førstekonsulent/studieveileder ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Tenk gjerne utenfor boksen! At du studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi trenger ikke å bety at du må jobbe i kommunikasjonsbyrå.

Tidligere relevante jobber

  • Høgskolelærer og universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU
  • Læringsassistent ved Institutt for språk og litteratur, NTNU
  • Tekstforfatter, Boligtekst AS

Hva jobber du med?

Jeg jobber i hovedsak som studieveileder, som betyr at jeg veileder og hjelper studenter, samt driver saksbehandling i studiesaker. Ettersom jeg jobber på et lite institutt har jeg i tillegg en del arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon. Blant annet jobber jeg mye med studentinformasjon, sosiale medier, nettsider. Jeg er også Blackboardkontakt for instituttet mitt.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at det er varierte arbeidsoppgaver, men samtidig innenfor en veldig stabil hverdag. En dag veileder jeg studenter som skal på utveksling, neste dag lager jeg kanskje en video vi skal bruke i rekruttering av studenter.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var usikker på hva jeg ville jobbe med etter studiene, men hadde en midlertidig, vitenskapelig stilling ved NTNU. Jeg likte NTNU som arbeidsgiver, men fant ut at jeg likte det administrative ved å undervise bedre enn selve undervisningen. Så jeg begynte å søke administrative stillinger, særlig ved NTNU. Denne stillingen skilte seg ut med en gang: Jeg fikk et godt inntrykk av arbeidsgiver, og stillingsbeskrivelsen virket spennende, så jeg ble veldig glad da jeg ble tilbudt jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Ettersom jeg jobber en del med kommunikasjonsoppgaver føler jeg at jeg bruker kompetansen min mye. Kunnskap om forskjellige målgrupper og kanaler er noe jeg har stor nytte av i jobben min. I tillegg lærte jeg veldig mye av forskningsoppdrag i bedrift og masteroppgaven som er nyttig å ha med seg.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

På en måte. Jeg startet i NTNU-systemet som læringsassistent. Etterhvert fikk jeg tilbud om flere oppdrag som læringsassistent, som igjen førte til at jeg ble tilbud jobben som høgskolelærer mens jeg tok master. Selv om jeg nå har en administrativ jobb tror jeg det telte positivt at jeg allerede hadde kjennskap til NTNU annet enn som student. I tillegg telte det nok positivt at jeg hadde hatt flere jobber knyttet til kommunikasjon.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Tenk gjerne utenfor boksen! At du studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi trenger ikke å bety at du må jobbe i kommunikasjonsbyrå. Dette fristet ikke for meg sånn umiddelbart etter studiene. I mindre miljøer vil ofte jobbene også bli mer varierte, fordi man er færre som deler oppgavene, og det syns jeg er noe som bidrar til at jobbhverdagen min er variert. Og ikke glem NTNU som arbeidsgiver! Det er en stor organisasjon med mange muligheter.

Studentportrett med Rasmus Kolseth Rian. Foto

Vær tidlig ute på arbeidsmarkedet

Navn: Rasmus Kolseth Rian

Studieprogram: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Arbeider som: Førstekonsulent hos Internasjonal seksjon, NTNU

Det å ta en mastergrad er noe av det lureste en kan gjøre. Du stiller sterkere i intervjurunden og det er også en god følelse av at en sitter igjen med et produkt man er stolt over, nemlig masteroppgaven.

Hva jobber du med?

Jobber med opptak av innkommende utvekslingsstudenter og internasjonale masterprogrammer på NTNU. Administrasjonsstøtte, saksbehandling, studentoppfølging og veiledning for både norske og internasjonale studenter.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er at det er en svært spennende og utfordrende jobb. Det og jobbe med internasjonale samarbeidspartnere og innkommende utvekslingsstudenter er svært givende.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med intern og ekstern kommunikasjon, så det var etter studiene ikke planlagt at jeg skulle ende opp på Internasjonal Seksjon. Jeg så en spennende jobbutlysning og måtte bare søke.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg vil nok si at i forhold til den jobben jeg har nå, så har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse via det arbeidet jeg gjør. Vi har som mål å få flere gode søkere på våre internasjonale masterprogrammer, samtidig ønsker vi at flere studenter skal komme til NTNU for å ta en del av sin utdannelse her. Det handler mye om rekruttering, så jeg føler jeg også får brukt mye av min bakgrunn og kompetanse fra studiene i dette arbeidet.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevent for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet som vekter gjennom hele studietiden. Dette var ikke relevant men jeg vil nok si at det å kombinere jobb og studier er svært viktig. Det viser at en har en høy arbeidskapasitet og det gir arbeidserfaring.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag

Det er viktig at en er tålmodig og ikke er redd for å søke på forskjellige type stillinger. Kanskje er ikke den første jobben det du hadde sett for deg, men du opparbeider deg arbeidserfaring og en bred kompetanse som er svært viktig å ta med seg senere i livet.

Det å ta en mastergrad er noe av det lureste en kan gjøre. Du stiller sterkere i intervjurunden og det er også en god følelse av at en sitter igjen med et produkt man er stolt over, nemlig masteroppgaven.

Vær tidlig ute på arbeidsmarkedet, gjerne før du har fullført din mastergrad. Opprett profiler på for eksempel Linkedin og NTNU bridge. Du kan også for eksempel lage din egen hjemmeside.

Bred erfaring kan åpne for mange jobbmuligheter

Navn: Elisabeth Lien

Utdanning:

  • Bachelor i medievitenskap
  • Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Arbeider som: Kommunikasjons- og produktansvarlig i markeds- og kommunikasjonsavdelingen ved Turkieresor og Tyrkiareiser i Stockholm.

Gjennom MKI-studiet har jeg fått en bred kompetanse, og jeg har fremfor alt forstått hvilken rolle kommunikasjon spiller i ulike deler av samfunnet. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber med kommunikasjon og markedsføring av reiser. Arbeidsoppgavene er varierte og jeg jobber med både sosiale medier, nettsider, nyhetsbrev og annonser. Jeg har ansvar for kommunikasjon og kontakt med medier, blant annet gjennom å skrive pressemeldinger og blogginnlegg, med mål om å gi merkenavnet og produktene vi selger oppmerksomhet. Ellers deltar jeg også på møter med våre samarbeidspartnere rundt om i Sverige, Norge og Tyrkia, slik som flyplasser, reisebyråer og forhandlere.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe selvstendig og variert, og at jeg får treffe mange mennesker. Jeg liker variasjonen av arbeidsoppgaver og hvordan jeg på den måten blir utfordret på mange ulike felt og lærer nye ting. Dessuten får jeg reise mye, både innen Norden og utlandet forøvrig, og det er veldig spennende og lærerikt.
Etter å ha jobbet med kommunikasjon innen kultur og politikk tidligere hadde jeg ikke trodd jeg skulle jobbe i denne bransjen, så det har vært en omstilling. Samtidig tror jeg at det å skaffe seg bred erfaring kan være veldig lurt i kommunikasjonsbransjen siden det åpner for mange jobbmuligheter.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Under mitt siste år på studiet fikk jeg praksisplass ved Den norske ambassaden i Stockholm hvor jeg jobbet med kommunikasjon og kultur. Dette gav meg muligheten til å knytte mange verdifulle kontakter som jeg har holdt kontakten med i ettertid. Videre skrev jeg ferdig masteroppgaven min i samarbeid med Innovasjon Norge i Stockholm, og dette bidro også til at kontaktnettverket mitt vokste ytterligere. I løpet av sommeren etter jeg hadde levert masteroppgaven ble jeg kontaktet av min nåværende arbeidsgiver gjennom LinkedIn, som tilbød meg en jobb i Stockholm.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Gjennom MKI-studiet har jeg fått en bred kompetanse, og jeg har fremfor alt forstått hvilken rolle kommunikasjon spiller i ulike deler av samfunnet.  Jeg bruker mye av det kommunikasjonsfaglige jeg har lært under studiet når jeg jobber med markedsføring og PR. Gjennom forskningsoppdrag for bedrift fikk jeg erfaring med å gjennomføre et konkret prosjekt for en oppdragsgiver, og dette opplevde jeg som veldig god trening siden det føles som et reelt oppdrag. Under studiet fikk jeg også veldig god trening i å jobbe tverrfaglig siden man kan lese fag i både sosiologi, medievitenskap, informasjonsteknologi, psykologi og pedagogikk. Jeg har dessuten fått god trening i å skrive, noe som har kommet til nytte i både jobbsøking og i de fleste delene av jobben min.    

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Selv om karakterene på vitnemålet er viktig tror jeg det er veldig lurt å skaffe seg erfaring og kontakter gjennom både verv og deltidsjobber. Under studiene jobbet jeg med markedsføring i studentavisa Under Dusken og i Studentmediene i Trondheim. I sommerferiene jobbet jeg blant annet i markedsavdelingen til Olavsfestdagene, og siste året på studiet var jeg praktikant ved Norges ambassade i Stockholm. Jeg er overbevist om at den erfaringen man får gjennom både verv og deltidsjobber gjør at man skiller seg ut i mengden av jobbsøkere. Det er også en bra måte å bygge kontaktnettverk man kan dra nytte av senere.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Det første tipset jeg vil gi er å skaffe seg erfaring gjennom frivillig arbeid, praksisplass og deltids- eller sommerjobber. Gjennom disse jobbene kan du knytte kontakter og skape et nettverk underveis i studiene. Man trenger ikke være så kresen, det kan være lurt å prøve litt forskjellige verv og jobber, man kan jo alltids endre kurs!

Videre er det bra å skaffe seg en god samarbeidspartner til masteroppgaven – jeg hadde en veldig dyktig og engasjert kontaktperson på Innovasjon Norge som har gitt meg mange gode råd også i etterkant av studietiden.

Videre studier

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.