course-details-portlet

FM3001 - Fagformidling og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Formålet med emnet er å forberede studentene på å formidle egen fagkunnskap og kompetanse utenfor akademia og gjennom ulike genre og former. Studentene skal få innsikt i og kunne vurdere ulike formidlingsformer som blogg, fagartikler, kronikker med mer. Studentene skal gjennomføre egne selvvalgte formidlingsprosjekt knyttet til sin egen fagfordypning.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenter som har fullført emnet har kunnskap om:
- ulike former for fagformidling (muntlig og skriftlig).
- ulike genre (blogg, kronikk, intervju mm).
- sosiale medier og tradisjonelle medier som formidlingskanaler.
- hvordan kommunisere fag og akademisk kunnskap på en klar og konkret måte.

Ferdigheter
Studentene som har fullført emnet skal også:
- kunne beherske ulike kommunikasjonsformer.
- ha kjennskap til ulike medier og ulike genre for fagformidling.
- kunne evaluere andres fagformidling.
- kunne produsere egne tekster og presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og praktiske oppgaver. Undervisningspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatorisk aktivitet: Studenten skal i løpet av semesteret holde en presentasjon av en prosjektidé som danner grunnlaget for eksamen (se under).

Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Eksamen er et individuelt arbeid som studenten jobber med under veiledning gjennom semesteret og som skal publiseres på nett.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV)
Filmvitenskap (MFILM)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet film- og medievitenskap.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 04.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100

Utlevering 22.02.2021

Innlevering 22.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU