Studiemiljø

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet.

Undervisningsformer

Du får trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Gjennom Eksperter i team får du anledning til å jobbe med studenter fra mange ulike fag slik at du får mulighet til å tilegne deg kunnskaper om gruppeprosesser og problemløsning i grupper. Dette er gode egenskaper å ha når du skal ut i jobb.

Ved å skrive en masteroppgave får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også for eksempel i utredningsarbeid, undervisning og journalistikk.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Forskningsaktiviteter

Alle masterstudenter deltar på mastergradsseminar og flere velger å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttet. Gjennom dette blir du faglig og sosialt integrert i studie- og forskningsmiljøet.

Ressurspublisering

Hopp i det! Trondheim er en skikkelig studentby

Navn: Robin Sharma

Studieprogram: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Vil du jobbe innen medier eller kommunikasjon, er kunnskapen fra dette studiet uvurderlig.

Teknologi forandrer dynamikken i hvordan vi snakker sammen

Navn: Hedvig Tønnesen

Utdanning: Mastergrad i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Vi studenter har for øvrig en unik mulighet til å banke på enhver dør og få snakke med interessante fagfolk – og dem finnes det mange av på NTNU og i Trondheim ellers.

Søk Studentersamfundet!

Navn: Mali Malmedal

Studieretning: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Selv har jeg fokusert på flere IT-fag da jeg synes det er veldig gøy og spennende.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)