bilde

Studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap
Foto: Geir Mogen / NTNU 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitskap

VED NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET

Sosiale medier MH

Forsking

Forsking

Vi har eit bredt spekter av forskingsmiljø innan fagområda medisin og helse. Forskinga spenn frå grunnforsking til translasjonsforsking og bruksretta forsking. 

Våre forskingsaktivitetar

Søknadshjelpa / Grants office

Forskingsinfrastruktur

 

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr utdanning innan medisin og helse, og utdannar kvalifiserte kandidatar til dei fleste områda i helsevesenet, dessutan helserelatert forsking, næringsliv og forvalting.

Studietilbodet vårt

Vår ph.d.-utdanning

Innovasjon

Siste frå fagbloggen NTNU medisin og helse:

Siste frå fagbloggen NTNU medisin og helse:

Mini calevent portlet

Arrangement ved MH-fakultetet

Nyhende frå Gemini.no

Nyhende frå Gemini.no