Fakultet for medisin og helsevitenskap

Aktuelt

Kalender

Fredagsforelesninger på Øya

Fredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.


 

Blogg

Utstillinger

Ung helse

Utstilling for barn

Utstillingen Ung helse handler om det å være barn på sykehus - før og nå. Se utstillingen i Medisinsk museum i Kunnskapssenteret.

Nobelutstilling

Nobelutstilling i Kunnskapssenteret

I vår lille nobelutstilling i Kunnskapssenteret kan du se May-Britt og Edvard Mosers Nobelprismedaljer og diplom, sammen med kjolen May-Britt Moser bar under utdelingen.