Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskning

MR-Cancergruppen

Fakultet for medisin og helsevitenskap har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse. Forskningen ved spenner seg fra grunnforskning til translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og klinisk forskning, og anvendt forskning.

Forskningsmiljøene ved fakultetet omfatter blant annet sentra for fremragende forskning og for forskningsdrevet innovasjon, flere K. G. Jebsen-sentra, store EU-prosjekter og forskningssenteret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med tilhørende biobank.

I 2014 ble May-Britt Moser og Edvard Moser, sammen med John O’Keefe, tildelt Nobelprisen i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av hjernens navigasjonssystem.

Fakultetet er vertsfakultet for NTNUs strategiske satsingsområde NTNU Helse.

Fremragende forskningssentre

Fakultetet har flere forskningssentre som utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. 

Senter for fremragende forskning (SFF): 

K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning:

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

Forskningsinfrastruktur

Kjernefasiliteter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Laboratorier ved NTNU

Forskerportrett