Forskning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskning

MR-Cancergruppen

Fakultet for medisin og helsevitenskap har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse. Forskningen ved spenner seg fra grunnforskning til translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og klinisk forskning, og anvendt forskning.

Forskningsmiljøene ved fakultetet omfatter blant annet sentre for fremragende forskning og for forskningsdrevet innovasjon, flere K. G. Jebsen-sentre, store EU-prosjekter og forskningssenteret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med tilhørende biobank.

I 2014 ble May-Britt Moser og Edvard Moser, sammen med John O’Keefe, tildelt Nobelprisen i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av hjernens navigasjonssystem.

Fakultetet er vertsfakultet for NTNUs strategiske satsingsområde NTNU Helse.

Fakultetets strategi for 2018-2025

Forskningsinfrastruktur

Fakultet for medisin og helsevitenskap tilbyr oppdatert, avansert og kostbar forskningsinfrastruktur: 

Fremragende forskningssentre

Fakultetet har flere forskningssentre som utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. 

Senter for fremragende forskning (SFF)

K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning:

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

Forskningsnyheter fra Gemini

Forskningsnyheter fra Gemini