Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskning

MR-Cancergruppen

Forskningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap spenner seg fra grunnforskning til translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og klinisk forskning, og anvendt forskning.

Fakultetet har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse. Vi vil utvikle en samlet strategi for blant annet forskning i løpet av 2017.  

Fakultetet er vertsfakultet for NTNUs strategiske satsingsområde NTNU Helse.

Fremragende forskningssentre

Fakultetet har flere forskningssentre som utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. 

Senter for fremragende forskning (SFF): 

K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning:

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

Forskningsinfrastruktur

Kjernefasiliteter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Laboratorier ved NTNU