Innovasjon

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Innovasjon

Lyspærer

Økt fokus på innovasjon er nødvendig for å kunne møte samfunnsutfordringene innen helse. Fakultet for medisin og helsevitenskap har som mål å bidra til helse for en bedre verden, både gjennom utdanning, forskning og innovasjon.

Som del av det integrerte universitetssykehuset ligger forutsetningene godt til rette for translasjonsforskning og raskere implementering av forskningsresultater i klinisk praksis.

Studentdrevet helseinnovasjonsarena

Fakultet for medisin og helsevitenskap har etablert Norges første studentdrevne innovasjonsarena innenfor helse; DRIV NTNU.  

Helseinnovatørskolen

Helseinnovatørskolen skal bidra til at forskning omsettes til nye produkter og løsninger, med mål om å skape bedre helsetjenester og folkehelse. Hensikten er også å fremme næringsutvikling og å videreutvikle eksisterende næringsliv.

Helseinnovatørskolen er et norsk-svensk samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Karolinska Institutet (KI) i Stockholm og NTNU, som er utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN). Dette er et tilbud hovedsakelig for ph.d.-stipendiater og post doktorer fra Karolinska Institutet i Sverige og universitetene i Norge.

Har du et behov? Har du en idé?

Har du et behov? Har du en idé?

Spirer

Frø

Vi ønsker å være et bindeledd mellom dem som ser et behov for noe nytt i helsesektoren, og dem som har idéene. Forskere, studenter, næringsliv eller andre involvert i fremtidens helseutfordringer - fortell oss hva du tenker!

Meld inn behov eller idé