Innovasjon

innovasjon

​​​​​​​

Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for å kunne møte samfunnsutfordringene innen helse. Fakultet for medisin og helsevitenskap har som mål i sin strategi å bidra til helse for en bedre verden, både gjennom utdanning, forskning og innovasjon.

Innovasjon studenter lenke

Innovasjon forskning lenke

Innovasjon næringsliv lenke