Om fakultetet

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Om fakultetet

Fakultet for medisin og helsevitenskap er en utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor medisin og helse. Vi er også del av det integrerte universitetssykehuset i Trondheim sammen med St. Olavs hospital.

Fakultetet har aktivitet i Trondheim, Gjøvik, Ålesund og Levanger. Totalt jobber det rundt 1800 personer ved fakultetet, mange i kombinert stilling med helsetjenesten. I alt studerer rundt 6500 studenter ved fakultetet.

Ledelsen

Ledelsen

Fakultetets daglige drift ledes av dekanatet og administrativ leder. Instituttlederne inngår også i fakultetets ledergruppe. 

Flere fakta om fakultetet

Styre, råd og utvalg

Samarbeid

Fagmiljøene ved NTNU, Universitetssykehuset St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge RHF er fakultetets nærmeste samarbeidspartnere innen utdanning, forskning og innovasjon. Gjennom universitetskommunesamarbeidet er Trondheim kommune en tilsvarende viktig arena for samarbeid.

Andre viktige samarbeidspartnere er blant annet SINTEF, Sykehuset Levanger, Sykehuset Innlandet, Ålesund sykehus, Gjøvik kommune og Ålesund kommune.

Satsingsområder

Fakultetet er vertskap for det tematiske satsingsområde NTNU Helse. Satsingsområdet skal stimulere til tverrfaglige og innovative løsninger på framtidens helseutfordringer.

Blant fakultetes egne satsingsområder finner vi Innovasjon og Global helse.

Økonomi

I 2018 utgjør fakultetets aktivitet en total omsetning på om lag 1,4 milliarder kroner. Av dette er nær 500 millioner ekstern finansiering.

Kontakt oss

Kontakt oss

Generelle henvendelser:

Besøk oss

Besøk oss

Besøksadresser

Fakultetets resepsjon:

Kunnskapssenteret
Olav Kyrres gate 17, Trondheim

Fakultetsledelsen: 

1930-bygget
Harald Hardrådes gate 13, Trondheim

Fakultetsadministrasjonen: 

Medisinsk-teknisk forskningssenter - MTFS  (Norwegian Brain Centre)
Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Postadresse

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap,
7491 Trondheim

Kart over våre campuser 

Parkering ved NTNU