Fakultet for medisin og helsevitenskap

Om fakultetet

Fakultet for medisin og helsevitenskap er en utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor medisin og helse. Vi er også del av det integrerte universitetssykehuset i Trondheim sammen med St. Olavs Hospital.

NTNUs tverrfaglige satsingsområde NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profil.

Blant fakultetes egne satsingsområder finner vi Innovasjon og Global helse.

Ledelsen

Fakultetets daglige drift ledes av dekanatet:

 

Styre, råd og utvalg

Styre, råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kontakt oss

Besøk oss

Besøksadresser

Fakultetets resepsjon:

Kunnskapssenteret
Olav Kyrres gate 17, Trondheim

Fakultetsledelsen: 

1930-bygget
Harald Hardrådes gate 13, Trondheim

Fakultetsadministrasjonen: 

Medisinsk teknisk forskningssenter - MTFS  (Norwegian Brain Centre)
Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Postadresse

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
7491Trondheim

Kart over våre campuser 

Parkering ved NTNU