Kjernefasiliteter og annen større forskningsinfrastruktur

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kjernefasiliteter og annen større forskningsinfrastruktur


Fakultet for medisin og helsevitenskap tilbyr oppdatert, avansert og kostbar forskningsinfrastruktur av høy kvalitet.
Mye av infrastrukturen driftes som en del av det integrerte universitetssykehuset i Trondheim - St. Olavs hospital.  

Fasilitetene dekker behov hos våre egne forskningsprosjekter, så vel som eksterne prosjekt.

Tre forskere på en lab.
Kjernefasilitet for proteomikk og metabolomikk. Foto: Geir Mogen/NTNU

Oversikt kjernefasiliteter og annen større forskningsinfrastruktur

Biobank1

Utvikler og tilbyr løsninger for alle som samler eller benytter humant biologisk materiale i medisinsk forskning.

Bioinformatics Core Facility (BioCore)

Tilbyr støtte for bioinformatikkanalyser i forskning

Cellular and Molecular Imaging Core Facility (CMIC)

Tilbyr instrumenter og kompetanse for å ta bilder av biologiske prosesser på vevsnivå, cellenivå og ned til enkeltproteiner.

Comparative Medicine Core Facility (CoMed)

Tilbyr det som trengs til å gjennomføre dyreforsøk.

Fremtidens operasjonsrom (FOR)

Legger til rette for forskning og utvikling innen de kirurgiske fagområdene med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.

Forskningsposten (FOR)

Utfører studieintervensjoner, gjør observasjoner, samler og prosesserer biologisk materiale. Tilbyr studiepersonell og arealer.

Genomics Core Facility (GCF)

Tilbyr ressurser og tjenester for å støtte forskningsbehov innen genomanalyser, som «next generation sequencing».  

HUNT forskningssenter 

Tilbyr tjenester til de som vil forske på data eller materiale fra HUNT undersøkelsen.  

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge

Tilbyr forskningsstøtte for alle faser av kliniske studier for forskere i alle helseforetak i Helse Midt- Norge og NTNU. 

MR Core Facility 

Tilbyr ekspertise og tilgang til instrumenter innen MR for avbildning i mennesker og dyr, samt metabolomikk-analyser.  

NeXt Move - Kjernefasilitet for trening, bevegelse og nevrofysiologi 

Tilbyr en ekspertise og utstyr innenfor nevrofysiologi, treningsfysiologi, bevegelse og toppidrettsforskning 

NORBRAIN - The Norwegian Brain Initiative

Muliggjør forskning som kan kartlegge nevrale mekanismer for atferd og gi innsikt i de nevrale kodene i hjernen. 

Norwegian 7T MR Center

Tilbyr tilgang til 7-tesla MR-skanner med tilhørende ekspertise.

Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC)

Tilbyr en rekke tjenester innen proteinanalyse (proteomikk) og analyse av nukleinsyremodifikasjoner (DNA-/RNA-modomikk).

Viral Vector Core Facility

Velutstyrt forskningsinfrastruktur med kompetanse for å produsere skreddersydde virus for forskningsformål.  

Hva er en kjernefasilitet?

Sammen med Helse Midt-Norge har Fakultet for medisin og helsevitenskap organisert avansert infrastruktur innen klinisk- og basalforskning, med tilknyttet personell med spesialkompetanse, i kjernefasiliteter. Disse kjernefasilitetene er tilgjengelig for forskere nasjonalt og internasjonalt, både ved forskningsinstitusjoner og i industrien.

En kjernefasilitet skal:

  • bidra til å gjøre tilgjengelig avansert vitenskapelig teknologi/utstyr, prøve- og datasamlinger og metoder for forskere regionalt og nasjonalt
  • drive med forskning og utvikling innen egne fagfelt
  • ha en servicefunksjon med høyt kvalifisert personell med spesialkompetanse for betjening, vedlikehold og/eller opplæring av brukere. 

Fasiliteter for helsefaglig simulering

Fasiliteter for helsefaglig simulering

NTNUs enheter for helsefaglig simulering benyttes også til forskning og utviklingsarbeid.