Enhet for legeutdanning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Enhet for legeutdanning

Illustrasjonsfoto med medisinske symboler og en lege i bakgrunnen
Bilde: Colourbox.dk

Enhet for legeutdanning (ELU) leder og drifter profesjonsstudiet i medisin ved NTNU. Ansatte ved enheten er studieprogramleder, administrativt ansatte, og vitenskapelig ansatte i bistillinger med faglig ansvar for problembasert læring og eksamen. ELU administrerer medisinstudiet i tett samarbeid med flere av instituttene ved fakultetet, og de desentraliserte studiestedene i Ålesund og Levanger. Emnene som inngår i studieprogrammet blir administrert og ledet av studiekonsulenter og emneansvarlige ansatt på instituttene. Undervisningen blir gitt av faglig ansatte fordelt på over 40 undervisningsenheter. ELU samarbeider også tett med St. Olavs hospital og de øvrige sykehusene, og mange kommuner, i Midt-Norge.


Kontakt

Kontakt

 medisinstudiet@mh.ntnu.no

 Kontakt en studieveileder

 Ansatte


Besøk oss 

Fred Kavli-bygget
Olav Kyrres gate 9, Trondheim

 

Postadresse:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap,
7491 Trondheim