Bacheloringeniør (INPUT)

Bacheloringeniør (INPUT)

– Ingeniørutdanning, pedagogikk, utdanningskvalitet
Bilde. Tre studenter i kjemilab
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Bacheloringeniør (INPUT)

Vår faggruppe har ansvaret for de treårige bachelorstudiene kjemiingeniør og materialingeniør, i tillegg til årsstudiet i bioteknologi og kjemi. Vi har hovedfokus på undervisning, og tar en aktiv rolle i utviklingen av undervisningstilbudet ved IMA. Vi er opptatt av å teste nye undervisnings- og vurderingsformer, og har en særlig interesse for studentaktiv læring og bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Projekter


Etablering av studentaktive lærings- og vurderingsformer i store grunnlagsemner (NTNU toppundervisning)

Bilde. To studenter i material-lab
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Aktiviteter


 

Vitenskapelig ansatte:


Beate Ystenes. BildeBeate Ystenes - Førsteamanuesis

Underviser i Kjemisk analyse.

 

 

Christian Lauritsen. BildeChristian Lauritsen - Universitetslektor

Underviser i emnene Generell kjemi, Fysikk/kjemi, Grunnleggende materialteknologi og Innføring i materialvitenskap.  
Veileder studenter i Ingeniørfaglig innføringsemne og bacheloroppgaver i kjemi og materialteknologi. 

 

Eirik Sundby. BildeEirik Sundby - Førsteamanuesis

 

 

 

Gerhard Olsen. BildeGerhard Olsen - Førstelektor

Underviser i Grunnleggende materialteknologi og Generell kjemi, og veileder prosjekter og bacheloroppgaver i materialteknologi. Jobber med utvikling av undervisningen ved Institutt for materialteknologi, og er blant annet interessert i eksamen, vurdering og studentaktive lærings- og vurderingsformer.

 

Ina Merete Stuen. BildeIna Merete Stuen - Universitetslektor

Studieprogramleder for bachelorstudiet kjemiingeniør og Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi. Underviser i generell kjemi, bioteknologi/bioteknologisk prosessteknologi, Ingeniørfaglig systemtenkning og ingeniørfaglig innføringsemne. Koordinerer og veileder studenter i bacheloroppgaver.

 

Iselin Grav Aakre. BildeIselin Grav Aakre - Universitetslektor

Underviser i uorganisk kjemi og analytisk kjemi.  Studieprogramleder for EVU-tilbudet, og høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess.

 

 

Kjersti Kleveland. BildeKjersti Kleveland - Førsteamanuesis

Underviser i emnene Uorganisk kjemi, Materialtesting og karakterisering, Material- og prosessvalg, og Materialframstilling. Koordinerer og veileder studenter i Bacheloroppgaven i materialteknologi. Veileder også prosjekter i Ingeniørfaglig fellesemne og Ingeniørfaglig systemtenkning.

 

Lene Østby. BildeLene Østby - Førsteamanuesis

Kullkoordinator for 1. studieår kjemiingeniør. Underviser i emnene Generell kjemi og Organisk kjemi og biomolekyler 1 og 2. Veileder bacheloroppgaver for kjemiingeniørstudenter, og prosjekter i Ingeniørfaglig fellesemne og Ingeniørfaglig systemtenkning.

 

Marte Sørtveit Mørkve. BildeMarte Sørtveit Mørkve - Universitetslektor

Kullkoordinator for materialteknologi ingeniør. Underviser i emnene Fysikk/elektrokjemi, Fysikk/kjemi, Kinetikk og termodynamikk, Grunnleggende materialteknologi og Kjemisk analyse. Veileder studenter i Ingeniørfaglig innføringsemne, bacheloroppgaver og prosjekter i Ingeniørfaglig systemtenkning. 

 

Roald Lilletvedt. BildeRoald Lilletvedt - Høgskolelektor

Studieprogramleder for bachelor ingeniør materialteknologi. Underviser i emnene Korrosjon, Materialegenskaper og bruk, og Materialtesting og karakterisering. Veileder bacheloroppgaver og prosjekter i Ingeniørfaglig innføringsemne og Ingeniørfaglig systemtenkning.

 

Trine Barstad. BildeTrine Barstad - Høgskolelærer/øvingslærer

Underviser i labkurs i Instrumentell analyse og biopolymere, Kjemisk analyse og Generell kjemi.

 

 

 

Teknisk ansatte:


Andrey Kosinskiy. BildeAndrey Kosinskiy - Avdelingsingeniør

 

 

 

Hege Sundgård. BildeHege Sundgård - Overingeniør

Underviser lab-kurs i Bioteknologi, Biomolekyler, Uorganisk kjemi og Kinetikk og termodynamikk.

 

 

Hilde Indstad. Bilde

Hilde Indstad - Avdelingsingeniør

 

 

 

Liv Anita Nonstad. BildeLiv Anita Nonstad - Overingeniør

Underviser i lab-kurs i Generell kjemi, Elektrokjemi, Uorganisk kjemi og Organisk kjemi. Verneombud for IMA Akrinn.

 

 

Marit E.O. Odden. BildeMarit E. O. Odden - Overingeniør

Jobber på materiallaben på Akrinn med planlegging og gjennomføring av labkurs for studenter på materialteknologistudiet. Er også tilknyttet IMA FysMet (Gløshaugen).

 

Stipendiater:


Ingrid N. Haugen. BildeIngrid N. Haugen

 

 

 

Kamilla Arnesen. BildeKamilla Arnesen

 

 

 

 

Publikasjoner


 

Kontakt


INPUT holder til på campus Kalvskinnet i Trondheim. Vi har kontorer i tredje etasje i Akrinn, like ved undervisningslaboratoriene for kjemi i andre og tredje etasje. I tillegg har vi et velutstyrt laboratorium for materialteknologi i kjelleren.

Ta gjerne kontakt med gruppeleder, førsteamanuensis Eirik Sundby for generelle henvendelser til gruppen, eller kontakt en av oss direkte.

 


Map by MazeMap