ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Materialteknologi, ingeniør

– Studiets oppbygning
Materialteknolog_Lab_Data_Undervisning_Studenter.jp

Studiets oppbygning

Ingeniørstudiet i materialteknologi ved NTNU er det eneste i landet på bachelornivå.

Allerede første året på studiet lærer du om materialer, både i teori og praksis. Alle semester i studiet inneholder ulike materialteknologi-emner. Materialteknologi er tverrfaglig, og du vil derfor også få kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi, økonomi og statistikk. I femte semester kan du velge mellom en rekke fordypningsemner. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave i samarbeid med en bedrift. Her kan du velge en retning innenfor materialteknologi du synes er interessant, med hovedvekt på teoretisk eller praktisk arbeid. Bacheloroppgaven gir deg innblikk i hvordan en ingeniør arbeider, og kan også gi en smakebit på hvordan det er å være forsker.

På materialteknologi følger praktisk læring de teoretiske fagene gjennom hele studiet, og vi har et godt utstyrt material-laboratorium. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid og bedriftsbesøk.

I januar 2017 flyttet vi inn i et helt nytt teknologibygg med moderne lokaler og godt utstyrte laboratorier.


Studieplan

For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:

Studieplan for Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi 2018/2019.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.