Studiets oppbygning

Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi

Studiets oppbygning

Student arbeider ved slipeskive. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Ingeniørstudiet i materialteknologi ved NTNU er det eneste i landet på bachelornivå.

Allerede første året på studiet lærer studentene om materialer, både i teori og praksis. Alle semester i studiet inneholder ulike materialteknologi-emner. Materialteknologi er tverrfaglig, og gir derfor også kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi, økonomi og statistikk. Femte semester består bare av valgemner. Dette gir mulighet for ønsket faglig fordypning eller du kan ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave i samarbeid med en bedrift. Her kan studentene velge en retning innenfor materialteknologi de synes er interessant, med hovedvekt på teoretisk eller praktisk arbeid. Bacheloroppgaven gir innblikk i hvordan en ingeniør arbeider, og kan også gi innblikk i hvordan det er å være forsker. Her er noen av oppgavene valgt de siste to årene: 

Batteri

 • Batteriteknologi, prosjekter fra 2 ulike produsenter 
 • Aluminum kontaktskinner til batterisystem for elektrisk transport

Aluminium produkter og prosesser

 • 3D printing av reservedeler i aluminium, kartlegging av kvalitet
 • Resirkulering av aluminium, test av korrosjonsegenskaper
 • Utvikling av ny støpemetode for aluminium
 • Effekten til elektromagnetiske felt ved støping av Aluminium
 • Påvirkning av legeringselementer i aluminiums under resirkulering

Havbruk

 • Havbruk, materialutfordringer
 • Analyse av mekaniske egenskaper til resirkulert plast fra havbruksanlegg

Rør til fjernvarme og annet bruk

 • Hindre korrosjon i anlegg for vannbåren varme
 • Deteksjon og forebygging av fuktinntregning og lekkasjer i nedgravde fjernvarmerør
 • Valg og test av materialer til rørkobling

Silisium prosesser 

 • Resirkulering av silisium fra solceller
 • Bruk av biokarbon til produksjon av silisiumkarbid
 • Raffinering av silisium

Annen prosessindustri

 • Gjenvinning av metaller fra manganslam
 • Utvikling av metode for produksjon mikrogranulater fra glassavfall

Subsea metallutvinning 

 • Karakterisering og raffinering av polymetalliske noduler (fra havbunn)

På materialteknologi følger praktisk læring de teoretiske fagene gjennom hele studiet, og vi har et godt utstyrt material-laboratorium. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid og bedriftsbesøk.

Ingeniørstudiet i materialteknologi holder til på campus Kalvskinnet i moderne lokaler med godt utstyrte laboratorier.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan