Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor ved Institutt for materialteknologi, og underviser i:

 • Fysikk/kjemi 
 • Fysikk/elektrokjemi
 • Kjemisk analyse
 • Kinetikk og termodynamikk  
 • Grunnleggende materialeknologi 

Bakgrunn:

Har en mastergrad innen materialteknologi ved NTNU og er også utdannet lektor med tillegg. Har jobbet ved Institutt for materialteknologi siden høsten 2017. Faglig bakgrunn er tilknyttet:  

 • Kjemi
 • Materialteknologi
 • Korrosjon
 • Laboratoriearbeid
 • Feltarbeid
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Undervisning
Vitenskapelig arbeid:
Mørkve, Marte. S. (2015) The Effect of Magnetic Field and Sulphide-Pollution on Corrosion Behaviour of Nickel-Aluminium Bronze in Seawater.