Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stuen, Ina. (2007) Kompendium SV387K Bioteknologi. 2007.
  • Stuen, Ina. (2005) Kompendium i Bioteknologi 1. 2005.