Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor ved Institutt for materialteknologi, med undervisning innen:

Generell kjemi

Fysikk/kjemi

Grunnleggende materialteknologi

 

Faglig bakgrunn:

Kjemi

Materialteknologi

Korrosjon

Pedagogikk og didaktikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner