Bakgrunn og aktiviteter

Kamilla Arnesen har en grad som sivilingeniør i Kjemisk Prosessteknologi fra NTNU (2018). 

Arbeider nå med tema "Utslipp av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) fra metallurgisk industri" og er en del av SFI Metal Production. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner