Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn; Sørby, Magnus Helgerud. (2014) Syntese- og diffraksjonsstudie av faser i systemene Nb–Fe–Sb og Ti–Co–Sn. Universitetet i Oslo. 2014.