Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Studiets oppbygning
Kjemiingeniør_Lab_Utregning_På_Tavla

Studiets oppbygning

I det første året får du grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi. I de 2 siste årene spesialiserer du deg og avhengig av valg av bachelorprosjekt og valgfag kan du fordype deg innen fagområder som bioteknologi, prosesskjemi, kjemisk analyse og kjemiteknikk.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid samt bedriftsbesøk. Lærerne ved studiet har bred forskningserfaring, samt forsknings- og industrikontakt. Dette gir praktisk orientert undervisning og kommer deg til nytte ved gjennomføringen av bacheloroppgaven.


Studieplan

For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.