Studiets oppbygning

Bachelor i ingeniørfag, kjemi 3-årig, Trondheim

Studiets oppbygning

Et par hender kledd i blå engangshansker holder i et reagensrør med blank veske med sorte stråler kjemikalier. Foto.
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Slik er kjemiingeniørstudiet

Bachelor i ingeniørfag – kjemi er et treårig studium. Det første året får du grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi. De to siste årene skal du velge spesialisering, og avhengig av valgfag og bachelorprosjekt kan du fordype deg innen fagområder som bioteknologi, prosesskjemi, kjemisk analyse og kjemiteknikk.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid og bedriftsbesøk. Lærerne ved studiet har bred forskningserfaring, og har god kontakt med både forskere og industri. Dette gir en praktisk orientert undervisning som vil være spesielt nyttig i gjennomføringen av bacheloroppgaven.

Vi gjør oppmerksom på at emnestørrelse (studiepoeng per emne), emnesammensetning og rekkefølge av emner i studieprogrammet vil bli endret for enkelte emner fra studieåret 2019-2020.


For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen under.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Hvilken kjemiutdanning bør du ta?

Hvilken kjemiutdanning bør du ta?