Kalvskinnet campus

Kalvskinnet

Kart

Kart over Kalvskinnet


Parkering

Kalvskinnet ligger vis a vis Leuthenhaven Parkering, hvor man kan parkere mot avgift.

Ansatte og studenter kan parkere ved NTNU Vitenskapsmuseet.


Kantiner

I Gunnerus' gate 1 er det kiosk i 2. etasje og kantine i Suhmhuset.


Bibliotek

Gunnerusbiblioteket ligger på Kalvskinnet.

I Retorten ligger Biblioteket på Kalvskinnet.


Bokhandel

Akademika bokhandel


»Alle campuser

Mon, 27 Mar 2017 14:51:09 +0200