Bakgrunn og aktiviteter

Beate Ystenes er førsteamanuensis ved BEng-utdanning på Institutt for materialteknologi siden fusjonen i 2016.

Hun har vært førsteamanuensis ved kjemi- og materialingeniørutdanningen på HiST siden 1999.

Bakgrunn

Beate Ystenes (født 1965, tidligere etternavn Ehrhardt) er utdannet Diplom-Chemiker (Teoretisk og fysikalsk kjemi) fra Karl-Marx-Universität Leipzig (1989) og har en doktorgrad innen anvendt kvantekjemi fra NTNU (1998).

Undervisningsområder

Kjemiteknikk (stoff- og varmetransport, stoffseparasjon) og Kjemisk analyse (instrumentell/spektroskopi).

Lederstillinger, komiteer og utvalg

Ansattrepresentant i avdelingsstyre ved Avdeling for teknologi, HiST 2007 - 2011

Studieprogramleder for Høgskolekandidatstudiet (kjemi/prosess) siden september 2019

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ystenes, Martin; Ystenes, Beate. (2003) Uorganisk kjemi for kjemikere. Nyutgave. 2003.
  • Ystenes, Beate Katrin. (1998) Quantum Chemical Vibrational Analysis of Inorganic Halide Molecules. 1998. ISBN 8247101793.