Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Haugen, Ingrid Naterstad; Mikkelsen, Øyvind. (2016) Langtidsmålinger av fysisk-kjemiske parametre i Orkla og tilstøtende elver. 2016.