Masterstudiet

Masterstudiet


Sivilingeniørstudiet

Instituttet gir all grunnleggende undervisning i faststoffmekanikk i sivilingeniørstudiet ved NTNU. Videregående undervisning er knyttet til:
 

Studieprogrammene

Studieretninger og profiler

Instituttet har et særlig ansvar for følgende studieretninger:

Se også en liste over alle studieprogram ved IV fakultetet eller en komplett liste over alle studier ved NTNU.

 

Ph.d-studier

Ph.d-studier

Doktorgrad

Kontakt oss for informasjon om faglig innhold eller generell informasjon om doktorstudiet ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Et PhD studie vil vanligvis bli utført som en del av et pågående forskningsprosjekt ved instituttet.

En doktorgradsutdanning er som regel finansiert gjennom stipendiatstillinger. Informasjon om ledige stillinger publiseres alltid på ntnu.no/ledige-stillinger.

Oversiktsinformasjon, studiehåndbok, gjeldende regler og skjemaer, finnes på Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi sine sider om doktorgradsutdanning.