Studier

Institutt for konstruksjonsteknikk

Studier

Bildekarusell studier

 • To studenter driver med 3D-printing

 • To studenter skrur på sjokkrør

 • studenter bygger modellbro i tre

 • To studenter skrur på sjokkrør

Studier ved institutt for konstruksjonsteknikk

Arbeidsgivere i dag ønsker seg unge sivilingeniører med et godt, teoretisk fundament fra bachelor eller masterstudiet. Konstruksjon er et krevende fagområde, men samtidig er arbeidsoppgavene man møter i næringslivet både givende og varierte. Bransjen har vært veldig tilfreds med kandidatene som uteksamineres fra Institutt for konstruksjonsteknikk.

Institutt for konstruksjonsteknikk dekker et vidt fagområde:

 • Typiske bygningskonstruksjoner av betong, stål, tre og aluminium
 • Komponenter (bjelker, søyler, plater osv.)
 • Forbindelser og knutepunkter (skruer, sveiser osv.)
 • Numeriske beregninger (elementmetoden, materialmodellering)
 • Konstruksjoner utsatt for dynamisk belastning (bru, offshore, bil osv.)
 • Biomekanikk
 • Nanomekanikk
 • Betongteknologi

Instituttet gir all grunnleggende undervisning i faststoffmekanikk i sivilingeniørstudiet ved NTNU. Vi rekrutterer studenter til spesialisering i 3. til 5. årskurs fra de følgende studieprogrammene:
 

Masterprogram

Bachelorprogram

Etter- og videreutdanning

Instituttet har EVU kurs innen Prosjektering av etteroppspente betongbruer og Betongteknologi for drift og vedlikehold av bruer.  Dette er samlingsbaserte kurs på 7.5 studiepoeng. Kursene gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen.

Se også en liste over alle studieprogram ved IV fakultetet eller en komplett liste over alle studier ved NTNU.

Ph.d-studier

Ph.d-studier

Et ph.d.-studie tar deg lenger og dypere, og gir deg en spisskompetanse innen ditt fagfelt. Vi har ph.d.-kandidtater som starter like etter mastergraden er ferdig, og andre som starter etter noen år i arbeidslivet.

Kontakt oss (bjorn.skallerud@ntnu.no) for informasjon om faglig innhold eller generell informasjon om doktorstudiet ved Institutt for konstruksjonsteknikk. 

Et ph.d.- studie blir vanligvis utført som en del av et pågående forskningsprosjekt ved instituttet og er som regel finansiert gjennom stipendiatstillinger. Informasjon om ledige stillinger publiseres alltid på ntnu.no/ledige-stillinger.

Les mer om ph.d.-studiet ved fakultet for ingeniørvitenskap