Bjørn Helge Skallerud

Professor Institutt for konstruksjonsteknikk
73550303 91897318
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 3-123

Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Biomekanikk

Bruddmekanikk

Utmatting

Metoder for ikkelineær analyse med elementmetoden

Plastisitetsteori

Undervisning

Grunnleggende mekanikk

Elementmetoden

Ikkelineær analyse med elementmetoden

Bruddmekanikk

Biomekanikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner