Arbeidsplasser for 5. og 4. årskurs

Arbeidsplasser for 5. og 4. årskurs

 •          Fra høsten 2017 praktiserer vi Clean desk på alle studentarbeidsplasser for 4. og 5.klasse.
 •          Plassene vil være tilgjengelig fra 21. august. Det vil også være nøkkelskap tilknyttet arbeidsplassene, der
           hengelås må medbringes selv.
 •          Arbeidsplassene kan disponeres frem til 15. juni.
 •          Studentarbeidsplassene skal brukes til faglig aktivitet. Det skal være arbeidsro.
 •          Plassen skal være tømt når du forlater rommet.
 •          Elektrisk utstyr som kaffetrakter, vannkoker og lignende skal kun benyttes på studentkjøkken
           (strømuttak med tidsbryter).
 •          Instituttet tar ikke ansvar for gjenstander som etterlates på lesesalene. Det anbefales å benytte de
           låsbare bokskapene eller å ta med verdigjenstander når lesesalen forlates.
 •          Henvendelser om bruk av studentarbeidsplasser og tilgang rettes til ekspedisjonen eller
           ikt-admin@ivt.ntnu.no
 •          Henvendelser om bygningsmessige forhold og inneklima rettes til bygningsansvarlig:
           https://innsida.ntnu.no/vaktmester
 •          Alle plikter å sette seg inn i branninstruksen.