Prosjekt- og masteroppgaven

Prosjekt- og masteroppgaven

I masterstudiet i teknologi ved NTNU skal en betydelig del av det siste studieåret bestå av en fordypning innenfor valgt fagområde. Halvparten av studiepoengene i høstsemesteret og hele vårsemesteret er viet til fordypning:

  • Fordypningsemne (FDE). Høstsemester (7,5 Sp)
  • Fordypningsprosjekt (FDP). Høstsemester (7,5 Sp). Valgbart for toårig master på bygg (MIBYGG)
  • Masteroppgave. Vårsemester (30 Sp)

Instituttet arrangerer et generelt informasjonsmøte mandag 18. mars kl 14:15 – 15:00 i aud. S3.

Velg temaområde i dette skjemaet. Frist for valg av temaområde er fredag 3.mai 2024.

Ved spørsmål, ta kontakt med KTs studiekonsulent Andreas Bustadmo Steiro.

Mer informasjon om fordypning ved Institutt for konstruksjonsteknikk

Det skal være et element av forskning i fordypningsdelen av et masterstudium. Dette gjelder ikke minst for masteroppgaven. Institutt for konstruksjonsteknikk har lang tradisjon for å knytte masteroppgaver opp mot den løpende forskningsaktiviteten. Som studenter kan dere gi verdifulle bidrag, og dette sikrer også at dere får engasjert veiledning.

Det er i alles interesse at prosjekt- og masterstudentene fordeler seg noenlunde jevnt blant våre faglærere. I utgangspunktet ønsker vi ikke at noen av faglærerne skal ha mer enn ti prosjekt- eller masteroppgavestudenter. Som regel kan flere faglærere bidra med veiledning innenfor et fagområde. Instituttet har definert sju temaområder for prosjekt- og masteroppgaver i studieåret 2024–2025:

Betong

Biomekanikk, nanomekanikk, og nye materialer

Konseptuell konstruksjonsdesign

Konstruksjonsdynamikk

Pålitelighet av konstruksjoner

Stål- og aluminiumkonstruksjoner

Trekonstruksjoner

 


Rapportskriving og skjemaer

Oppgaver i samarbeid med ekstern aktør

Bedrifter og andre eksterne aktører kan foreslå oppgaver som kan egne seg som masteroppgave. Det er en forutsetning at bedriften stiller med en person som kan følge opp masteroppgavestudenten. Institutt for konstruksjonsteknikk anbefaler normalt at studenten sitter i bedriften under arbeidet med oppgaven. I mange tilfeller kan prosjektoppgaven være et forstudium til en slik masteroppgave.

Vi presiserer at alle oppgaver i samarbeid med eksterne skal ha en ansvarlig faglærer fra instituttet, og det er instituttet som tildeler oppgaven. Oppgaver uten noen ansvarlig faglærer kan dessverre ikke realiseres. Ta gjerne kontakt direkte med en faglærer som er aktiv innen det aktuelle fagområdet, og diskuter med ham/henne om problemstillingen er egnet for en masteroppgave.

Praksis

Husk at du skal ha godkjent 12 uker praksis (6 uker dersom du går 2-årig masterstudium) før du kan få utlevert oppgaven.  Attester leveres ekspedisjonen i Geologen eller sendes postmottak@iv.ntnu.no