Prosjekt- og masteroppgaven

Prosjekt- og masteroppgaven

 


I masterstudiet i teknologi ved NTNU skal en betydelig del av det siste studieåret bestå av en fordypning innenfor valgt fagområde. Halvparten av studiepoengene i høstsemesteret og hele vårsemesteret er viet til fordypning:

o             Fordypningsemne (FDE). Høstsemester (7,5 Sp)
o             Fordypningsprosjekt (FDP). Høstsemester (7,5 Sp). Valgbart for MIBYGG
o             Masteroppgave. Vårsemester (30 Sp)

Mer informasjon om fordypning ved Institutt for konstruksjonsteknikk

Det skal være et element av forskning i fordypningsdelen av et masterstudium. Dette gjelder ikke minst for masteroppgaven. Institutt for konstruksjonsteknikk har lang tradisjon for å knytte masteroppgaver opp mot den løpende forskningsaktiviteten. Som studenter kan dere gi verdifulle bidrag, og dette sikrer også at dere får engasjert veiledning.

Det er i alles interesse at prosjekt- og masterstudentene fordeler seg noenlunde jevnt blant våre faglærere. I utgangspunktet ønsker vi ikke at noen av faglærerne skal ha mer enn ti prosjekt- eller masteroppgavestudenter. Som regel kan flere faglærere bidra med veiledning innenfor et fagområde. Instituttet har derfor definert åtte temaområder for prosjekt- og masteroppgaver i studieåret 2020–2021:   
o             Betong
o             Biomekanikk, nanomekanikk, og nye materialer
o             Konseptuell konstruksjonsdesign
o             Konstruksjonsdynamikk
o             Pålitelighet av konstruksjoner
o             SIMLab (Structural Impact Laboratory)
o             Stålkonstruksjoner
o             Trekonstruksjoner

Skriftlig informasjon om de åtte temaområdene.

Lenke til opptaket av det generelle orienteringsmøtet onsdag 22. april: https://s.ntnu.no/Fordypning5klasse

 


Frist for å velge temaområde for studieåret 2020-2021 var fredag 29. mai 2020. Eventuelle etternølere kan henvende seg til bendik.bakken@ntnu.no. De to temaområdene «Konseptuell konstruksjonsdesign» og «Konstruksjonsdynamikk» er fulltegnet.


 

Rapportskriving og skjemaer


Oppgaver i samarbeid med ekstern aktør

Bedrifter og andre eksterne aktører kan foreslå oppgaver som kan egne seg som masteroppgave. Det er en forutsetning at bedriften stiller med en person som kan følge opp masteroppgavestudenten. Institutt for konstruksjonsteknikk anbefaler normalt at studenten sitter i bedriften under arbeidet med oppgaven. I mange tilfeller kan prosjektoppgaven være et forstudium til en slik masteroppgave.

Vi presiserer at alle oppgaver i samarbeid med eksterne skal ha en ansvarlig faglærer fra instituttet, og det er instituttet som tildeler oppgaven. Oppgaver uten noen ansvarlig faglærer kan dessverre ikke realiseres. Ta gjerne kontakt direkte med en faglærer som er aktiv innen det aktuelle fagområdet, og diskuter med ham/henne om problemstillingen er egnet for en masteroppgave.

 

Praksis

Husk at du skal ha godkjent 12 uker praksis (6 uker dersom du går 2-årig masterstudium) før du kan få utlevert oppgaven.  Attester leveres ekspedisjonen i Geologen eller sendes postmottak@iv.ntnu.no