Prosjekt- og masteroppgaven

Prosjekt- og masteroppgaven

I masterstudiet i teknologi ved NTNU skal en betydelig del av det siste studieåret bestå av en fordypning innenfor valgt fagområde. Halvparten av studiepoengene i høstsemesteret og hele vårsemesteret er viet til fordypning:

  • Fordypningsemne (FDE). Høstsemester (7,5 Sp)
  • Fordypningsprosjekt (FDP). Høstsemester (7,5 Sp). Valgbart for MIBYGG
  • Masteroppgave. Vårsemester (30 Sp)

Det ble avholdt et generelt informasjonsmøte mandag 20. mars. Plansjer fra møtet finner du her. Det er også tilgjengelig et videopptak av møtet.

Velg temaområde i dette skjemaet. Frist for valg av temaområde er fredag 5.mai 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med KTs studiekonsulent Andreas Bustadmo Steiro.

Det skal være et element av forskning i fordypningsdelen av et masterstudium. Dette gjelder ikke minst for masteroppgaven. Institutt for konstruksjonsteknikk har lang tradisjon for å knytte masteroppgaver opp mot den løpende forskningsaktiviteten. Som studenter kan dere gi verdifulle bidrag, og dette sikrer også at dere får engasjert veiledning.

Det er i alles interesse at prosjekt- og masterstudentene fordeler seg noenlunde jevnt blant våre faglærere. I utgangspunktet ønsker vi ikke at noen av faglærerne skal ha mer enn ti prosjekt- eller masteroppgavestudenter. Som regel kan flere faglærere bidra med veiledning innenfor et fagområde. Instituttet har definert åtte temaområder for prosjekt- og masteroppgaver i studieåret 2022–2023:

Betong
Infomøte på Zoom: Temaområde Betong (+maskinlæring) Fredag 28. april 10.15-13.15.
Meeting ID: 987 3860 9990. Passcode: 043473 
Video fra møtet kan lastes ned her.

Betong med maskinlæring
Infomøte på Zoom: Temaområde Betong (+maskinlæring) Fredag 28. april 10.15-13.15.
Meeting ID: 987 3860 9990. Passcode: 043473 
Video fra møtet kan lastes ned her.

Biomekanikk, nanomekanikk, og nye materialer
Informasjonsmøte for Nano & Bio torsdag 27. april kl. 12:15-13:15 på Zoom. Meeting ID: 942 3853 5072. Passcode: 114850

Biomekanikk, nanomekanikk, og nye materialer med maskinlæring
Informasjonsmøte for Nano & Bio torsdag 27. april kl. 12:15-13:15 på Zoom. Meeting ID: 942 3853 5072. Passcode: 114850

Konseptuell konstruksjonsdesign
Informasjonsmøte tirsdag 25. april. kl. 09:00-10:00 i Teams Meeting ID: 319 330 705 428 
Passcode: f7AHqy 

Konseptuell konstruksjonsdesign med maskinlæring
Informasjonsmøte tirsdag 25. april. kl. 09:00-10:00 i Teams Meeting ID: 319 330 705 428 
Passcode: f7AHqy 

Konstruksjonsdynamikk
Informasjonsmøte mandag 17. april kl. 11:15-12:00 som en del av den ordinære undervisningen i KDYN 1.
Det vil også være et informasjonsmøte onsdag 26.april kl. 14:00 (Teams).

Konstruksjonsdynamikk med maskinlæring
Informasjonsmøte mandag 17. april kl. 11:15-12:00 som en del av den ordinære undervisningen i KDYN 1.
Det vil også være et informasjonsmøte onsdag 26.april kl. 14:00 (Teams).

Pålitelighet av konstruksjoner
Informasjonsmøte torsdag 27. april kl 14:15 på møterom "Gjørv".

SIMLab (Structural Impact Laboratory)
Infomøte mandag 24. april kl 14:15 – 15:00 i aud. R5. Infomøtet strømmes også på
Panopto.

SIMLab (Structural Impact Laboratory) med maskinlæring
Infomøte mandag 24. april kl 14:15 – 15:00 i aud. R5. Infomøtet strømmes også på
Panopto.

Stålkonstruksjoner
Informasjonsmøte blir torsdag 27. april kl. 10:15 i aud. S4. Lenke til strømming.

Trekonstruksjoner
Infomøte tirsdag 25. april kl 10:15-11:00. Rom: EL3 Gamle Elektro.
 


Rapportskriving og skjemaer

Oppgaver i samarbeid med ekstern aktør

Bedrifter og andre eksterne aktører kan foreslå oppgaver som kan egne seg som masteroppgave. Det er en forutsetning at bedriften stiller med en person som kan følge opp masteroppgavestudenten. Institutt for konstruksjonsteknikk anbefaler normalt at studenten sitter i bedriften under arbeidet med oppgaven. I mange tilfeller kan prosjektoppgaven være et forstudium til en slik masteroppgave.

Vi presiserer at alle oppgaver i samarbeid med eksterne skal ha en ansvarlig faglærer fra instituttet, og det er instituttet som tildeler oppgaven. Oppgaver uten noen ansvarlig faglærer kan dessverre ikke realiseres. Ta gjerne kontakt direkte med en faglærer som er aktiv innen det aktuelle fagområdet, og diskuter med ham/henne om problemstillingen er egnet for en masteroppgave.

Praksis

Husk at du skal ha godkjent 12 uker praksis (6 uker dersom du går 2-årig masterstudium) før du kan få utlevert oppgaven.  Attester leveres ekspedisjonen i Geologen eller sendes postmottak@iv.ntnu.no