Forskning

Forskning

To kvinner jobber i laboratorie

Instituttet har for tiden ca. 120 ansatte, hvorav nesten halvparten er stipendiater (PhD-studenter).

Foruten et aktivt forskningssamarbeid med mange aktører innen både forvaltning, næringsliv og forskningsinstitusjoner i både inn- og utland, arbeider instituttet aktivt med våre industrikontakter for å sikre studieprogrammene høy faglig kvalitet og god tilpasning til behovene i norsk næringsliv. Meget viktig i denne sammenhengen er Næringslivsringen, et samarbeidsforetak mellom byggenæringen, NTNU og byggstudentene. Formålet er å bidra til flere flinke og godt motiverte byggstudenter ved NTNU, og derigjennom høyere kompetanse og en mer konkuransedyktig byggenæring.

Vi er organisert i fem faggrupper. Det undervises og forskes innen alle de nevnte fagområdene:

Laboratiorier

Laboratorier

Instituttet har flere laboratiorier som benytter oppdragsbaserte og egenfinansierte prosjekter ved instituttet, Byggforsk eller ved samarbeidsprosjekter. Videre blir mange studentoppgaver (prosjekt-, diplom- og ph.d.) utført med tilknytning til våre laboratorier.

Betong

Betong

Betong gruppen er et team av entusiaster engasjert til å studere alle aspekter av betong. Vår forskningsinteresse går fra materiale til strukturelt nivå basert på teoretiske, nmeriske og eksperimentelle undersøkelser.

Biomekanikk

Biomekanikk 

Konstruksjonsmekanikk

Konstruksjonsmekanikk

Nanomekanikk

Nanomekanikk

 

 

 


 

SIMLab

SIMLab

  • Modellering av metaller, polymerer, glass og betong
  • Material- og komponenttesting under ulike lastsituasjoner
  • Utvikling og implementering av materialmodeller for fullskala-analyser av konstruksjoner
  • Stort laboratorium for testing av materialer og konstruksjoner 

Sentre

Sentre

Instituttet har fått et nytt SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon): CASA

Tidligere har instituttet vært sterkt involvert i to SFI som nå er avsluttet: SIMLab var tildelt instituttet, mens COIN (Concrete Innovation Centre) var organisert gjennom SINTEF, men med sterk deltakelse fra instituttet.