Forskning

Institutt for konstruksjonsteknikk

Forskning

Bildekarusell forskning

  • fire menn kiker på pc på kontor

  • To menn jobber i laboratorium

  • To kvinner jobber i laboratorium

  • To menn jobber i laboratorium

Om forskning ved institutt for konstruksjonsteknikk

Instituttet har omlag 120 ansatte. Nær halvparten av disse er doktorgradsstudenter (PhD). 

Instituttet samarbeider aktivt om forskning med  forvaltning, næringsliv og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.  I tillegg arbeider vi aktivt med industrikontakter. På denne måten sikrer vi at KT har studieprogram med høy faglig kvalitet, og som er godt tilpasset behovene i norsk næringsliv. I denne sammenhengen er Næringslivsringen viktig. Dette er et samarbeidsforum mellom studentene, byggenæringen og NTNUs studieprogram innen bygg- og miljøteknikk. Målet er å utdanne flere flinke og motiverte byggstudenter, som igjen vil bidra til økt kompetanse og konkurransedyktighet i byggenæringen.

Institutt for konstruksjonteknikk er organisert i fem faggrupper:  

Laboratorier

Laboratorier

Instituttet har flere godt utrustede og unike laboratorier. Disse er viktige hjelpemiddel for å øke kunnskapen vår. Labene brukes både i oppdragsbaserte og egenfinansierte prosjekter, av Byggforsk og i samarbeidsprosjekter. Testing og eksperimenter i lab er også viktig i mange av prosjekt- diplom- og ph.d-oppavene som blir gjennomført ved KT. 

Laboratorier
 

Forskningsområder

betongblokk. Foto.

Betong

Betong gruppen er et team av entusiaster engasjert til å studere alle aspekter av betong. Vår forskningsinteresse går fra materiale til strukturelt nivå basert på teoretiske, numeriske og eksperimentelle undersøkelser.
Betong
Mann som jobber med avansert utstyr.

Biomekanikk

Biomekanikkgruppen er et team av forskere som studerer fysiologien og mekanikken til menneskekroppen ved å bruke mekaniske prinsipper, numeriske og eksperimentelle metoder.
Biomekanikk
nanopartikler

Nanomekanikk

En tverrfaglig gruppe dedikert til å skape neste generasjons løsninger av materialer ved bruk av banebrytende eksperimentelle, simulerings- og datadrevne verktøy for bærekraftig energi, miljø og infrastruktur anvendelser.
Nanomekanikk
Bro over fjord

Konstruksjonsmekanikk

Konstruksjonsmekanikkgruppen studerer og utvikler teoretiske, numeriske og eksperimentelle metoder for et mer bærekraftig samfunn ved å bedre design, bruk og vedlikehold av store konstruksjoner.
Konstruksjonsmekanikk
Metall som er trykt sammen og blitt bølgeformet

SIMLab

Forskerne i Structural Impact Laboratory studerer materialer og konstruksjoners oppførsel under ekstreme belastninger som krasj, eksplosjoner og beskytning. Vi utvikler datamodeller som simulerer denne oppførselen.
SIMLab

Senter og store prosjekter:

Senter og store prosjekter:

Banner E39

Lenke til nettsida Ferjefri E39.

Banner CASA

Lenke til nettsida CASA.