Forskning

Forskning

Instituttet har for tiden ca. 120 ansatte, hvorav nesten halvparten er stipendiater (PhD-studenter).

Foruten et aktivt forskningssamarbeid med mange aktører innen både forvaltning, næringsliv og forskningsinstitusjoner i både inn- og utland, arbeider instituttet aktivt med våre industrikontakter for å sikre studieprogrammene høy faglig kvalitet og god tilpasning til behovene i norsk næringsliv. Meget viktig i denne sammenhengen er Næringslivsringen, et samarbeidsforetak mellom byggenæringen, NTNU og byggstudentene. Formålet er å bidra til flere flinke og godt motiverte byggstudenter ved NTNU, og derigjennom høyere kompetanse og en mer konkuransedyktig byggenæring.

 

Vi er organisert i fem faggrupper. Det undervises og forskes innen alle de nevnte fagområdene:

 

Laboratiorier

Laboratorier

Instituttet har flere laboratiorier som benytter oppdragsbaserte og egenfinansierte prosjekter ved instituttet, Byggforsk eller ved samarbeidsprosjekter. Videre blir mange studentoppgaver (prosjekt-, diplom- og ph.d.) utført med tilknytning til våre laboratorier.

Betong

Betong

Betong gruppen er et team av entusiaster engasjert til å studere alle aspekter av betong. Vår forskningsinteresse går fra materiale til strukturelt nivå basert på teoretiske, nmeriske og eksperimentelle undersøkelser.

Biomekanikk

Biomekanikk 

Konstruksjonsmekanikk

Konstruksjonsmekanikk

Nanomekanikk

Nanomekanikk

 

 

 


 

Sentre

Sentre

Instituttet har fått et nytt SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon):
CASA

Tidligere har instituttet vært sterkt involvert i to SFI som nå er avsluttet:

SIMLab var tildelt instituttet, mens COIN (Concrete Innovation Centre) var organisert gjennom SINTEF, men med sterk deltakelse fra instituttet.