course-details-portlet

KT6003 - Prosjektering av bruer I: Utførelse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Bruplanlegging og utforming av betongbruer, Gjeldende regelverk og aktuelle standarder, generell dimensjonering av armerte betongbru-tverrsnitt i bruks- og bruddgrensetilstanden. Dimensjonering av spennarmerte bruer, inklusive dimensjonering i byggetilstanden. Bruk av 3D rammeprogram og enkle dimensjoneringsprogram for brutverrsnitt.

Læringsutbytte

Ha godt kjennskap til aktuelle regelverk, standarder og metoder som benyttes ved dimensjonering av de vanligste typene betongbruer, så vel slakkarmerte som spennarmerte. Ha god kunnskap om de vanligste tekniske løsningene for betongbruer samt god forståelse av bakgrunnen for valg av løsninger av bæresystem, tverrsnitt og detaljer Ha generell kunnskap om bruers bestandighet, dvs kjennskap til de viktigste skadeårsakene og hvordan typiske skadetilfeller ser ut.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk prosjektoppgave.Forbehold om at tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.Emnet gjennomføres med 3 samlinger av 3 dager.På siste dag på siste samling er det eksamen. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse obligatorisk
  • Gjennomført prosjektarbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk prosjektoppgave teller 50% av karakteren. Del 1 av prosjektoppgaven leveres på andre samling. Del 2 av prosjektoppgaven leveres på siste samling før skriftlig eksamen. Obligatorisk oppmøte på alle samlinger. Vurderingsform Arbeider betyr prosjektarbeidet du skal gjennomføre i dette emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende TKT4175 Betongkonstruksjoner 1, og TKT4180 Konstruksjonsmekanikk, Beregningsmetoder fra NTNU eller høgskole. Kjennskap til Prosjekteringsregler for bruer, lastkombinasjoner, lastforskrifter og dimensjonering iht Eurocode 0, Eurocode 1 og Eurocode 2. Beherske bruken av et rammeprogram.

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Dimensjonering etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008 (Eurocode2), Tapir akademisk forlag

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU